Suche

HADALAN® E-PU 12P

2-składnikowa, trwale elastyczna, poliuretanowa masa zalewowa do poziomych szczelin dylatacyjnych
Obszary zastosowań:
 • Dylatacje w podłożach betonowych i jastrychach
 • Na posadzkach przemysłowych
 • Na podłożach asfaltowych

WłAśCIWOśCI
HADALAN® E-PU 12P jest niezawierającą rozpuszczalników, trwale elastyczną, 2-składnikową masą do zalewania szczelin dylatacyjnych, o dobrej odporności na oleje, benzynę lakową, rozcieńczone kwasy i ługi, paliwa i wodne roztwory środków czyszczących.
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Trwale elastyczna
 • Płynna
 • Odporna na chemikalia

SKłADNIKI
Żywica poliuretanowa, wypełniacze funkcjonalne

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® E-PU 12P stosowany jako wypełnienie poziomych szczelin dylatacyjnych w posadzkach betonowych i jastrychach oraz w podłożach stalowych i asfaltowych. Poprzez dodanie materiału HADALAN® SM 57DD można zredukować płynne właściwości HADALAN® E-PU 12P.

  ZUżYCIE
  szerokość głębokość szczeliny
  5 mm 10 mm
  10 mm 10 mm
  15 mm 10 mm
  20 mm 12 mm
  20 mm 15 mm
  zużycie materiału
  ok. 0,075 kg/mb
  ok. 0,15 kg/mb
  ok. 0,23 kg/mb
  ok. 0,36 kg/mb
  ok. 0,45 kg/mb


   1) W temperaturze + 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Szczeliny muszą być suche, czyste i wolne od brudu, kurzu, oleju i innych substancji zmniejszających przyczepność. W razie potrzeby wyczyścić szczeliny przez frezowanie lub piaskowanie. Następnie przedmuchać szczelinę niezaolejonym powietrzem ze sprężarki lub odkurzyć za pomocą odkurzacza.
   Dla wzmocnienia i zapewnienia odpowiedniej przyczepności ścianki boczne dylatacji gruntuje się za pomocą preparatu HADALAN® HV Uni 30DD.
   Przy pomocy folii izolacyjnych (przekładkowych) lub materiału służącego do wypełnienia szczeliny od spodu (okrągły sznur z pianki o zamkniętych porach) należy zapobiec przyczepieniu się masy wypełniającej szczelinę do dna szczeliny. Po odparowaniu materiału gruntującego, tzn. po upływie 6 - 24 godzin, można wypełniać szczelinę masą. Dla zapewnienia jednolitego wyglądu krawędzi szczeliny należy je okleić taśmą samoprzylepną, którą następnie trzeba usunąć natychmiast po wypełnieniu szczeliny.

    WYKONANIE
    1.Składniki A i B intensywnie wymieszać przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki (400 obr/min) do uzyskania jednolitej, szarej barwy. Minimalny czas mieszania wynosi 1 minutę.
    2.Na koniec masę HADAPLAN® E-PU 12P przelać do czystego naczynia i jeszcze raz krótko wymieszać. W przypadku powierzchni obciążonych ruchem kołowym należy ostatnie 5 mm od góry fugi pozostawić niewypełnione, aby zminimalizować obciążenie mechaniczne pochodzące od transportu kołowego.
    3.Taśmę do oklejania usunąć bezpośrednio po wypełnieniu szczeliny masą HADALAN® E-PU 12P.
    4.Sprzęt i narzędzia robocze czyścić natychmiast po ich użyciu przy pomocy HADALAN® EPV 38L. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od + 5 °C do + 35 °C.
    • Podczas wykonywania robót podłoże musi być całkowicie suche.
    • Do czasu pełnego związania materiał chronić przed wpływem wilgoci.
    • Wysokie temperatury przyspieszają a niskie temperatury opóźniają proces wiązania.
    • W przypadku stosowania ilości cząstkowych należy zwracać uwagę na dokładne przestrzeganie proporcji mieszanki.
    • Spoiny muszą być suche przed zalaniem ich masą zalewową, ponieważ kontakt z wilgocią może prowadzić do powstawania pęcherzy.
    • W przypadku stosowania na zewnątrz może dojść do zżółknięcia powierzchni masy. wypełniającej szczelinę.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Opakowanie typu kombi
      Składnik A
      Składnik B
      Forma dostawy
      Barwa
      Ciężar objętościowy
      Temperatura stosowania
      Proporcje mieszanki
      Czas przydatności do stosowania
      po wymieszaniu1)
      Możliwość obciążenia
      ruchem kołowym 1)
      Utwardzenie 1)
      Wydłużenie przy zerwaniu
      Maks. przejmowane
      odkształcenie szczeliny
      Lepkość wymieszanej masy
      Odporność temperaturowa
      Składowanie
      wiadro blaszane
      6 kg
      5 kg
      1 kg
      56 poj./na palecie
      szara
      ok. 1,5 kg/l
      + 5 °C do + 35 °C
      5 : 1 części wagowych

      ok. 45 - 50 minut

      po ok. 24 godz.
      po ok. 7 dniach
      ok. 140 %

      ok. 10 %
      ok. 230 dPa.s
      - 20 °C do + 80 °C
      w chłodnym miejscu, 12 miesięcy


       Odporność chemiczna przez 1000 godzin zgodnie z normą DIN 52452: etanol 50%, benzyna lakowa, nielotny olej, wodorofosforan amonu, woda destylowana, woda wodociągowa o temperaturze + 70 °C, mieszanka benzyn, ropa, glikol etylenowy, mleko, nasycony roztwór soli (chlorek sodu), kwas fosforowy 5%, kwas siarkowy 5%, kwas cytrynowy 5%, roztwór mydlany 5%, wino

       Produkty systemowe