Suche

HADALAN® FC240 22S

1-składnikowa, trwale elastyczna, stabilna masa uszczelniająca na bazie polimerów hybrydowych
Obszary zastosowań:
 • Spoiny i szczeliny w betonie i jastrychu
 • Posadzki przemysłowe
 • Nawierzchnie asfaltowe
 • Sklejanie różnych materiałów budowlanych

WłAśCIWOśCI
HADALAN® FC240 22S jest 1-składnikową, stabilną masą klejową służącą również do do zamykania spoin. Po całkowitym utwardzeniu materiał jest trwale elastyczny, można na nim nakładać inne produkty i wykazuje dobrą odporność na działanie chemikaliów.
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Trwale elastyczna
 • Stabilna
 • Odporna na działanie czynników atmosferycznych
 • Zabezpieczona środkami powstrzymującymi porastanie
 • Dobrze tolerowana przez bitum

SKłADNIKI
Reaktywny polimer, wypełniacze funkcjonalne, dodatki

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® FC240 22S stosuje się do wypełniania spoin poziomych i pionowych w jastrychu i betonie oraz na powierzchniach stalowych i asfaltowych. Nadaje się do sklejania ze sobą wielu materiałów budowlanych, m.in. do mocowania taśmy IMBERAL® FAB 89ZH na podłożach mineralnych.

  ZUżYCIE
  W zależności od zastosowania


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Spoiny muszą być suche i wolne od brudu, pyłu, oleju i innych substancji zmniejszających przyczepność. W razie potrzeby oczyścić spoiny przez frezowanie lub piaskowanie. Następnie spoiny przedmuchuje się sprężonym powietrzem niezawierającym oleju lub odsysa odkurzaczem.
   Dla wzmocnienia i poprawienia przyczepności w przypadku chłonnych materiałów budowlanych ścianki spoiny gruntuje się materiałem HADALAN® HV Uni 30DD. Należy zapobiec przywieraniu masy spoinującej do dna spoiny stosując folię oddzielającą lub materiał wypełniający (sznur z pianki o zamkniętych porach). Po odparowaniu substancji lotnych warstwy gruntującej (30 minut) można nakładać masę spoinującą.
   Przy stosowaniu materiału jako pasty do mocowania lub klejenia na podłożach gładkich i niechłonnych gruntowanie nie jest konieczne.

    WYKONANIE
    1.Materiał można nakładać bezpośrednio z kartusza za pomocą ręcznej prasy dźwigniowej.
    2.Dogładzanie można wykonywać przed rozpoczęciem kożuszenia za pomocą zwilżonej wodą pacy do dogładzania lub palcem.
    3.Nadmiar materiału natychmiast usuwać. Zabrudzone powierzchnie można na świeżo czyścić preparatem HADALAN® EPV 38L.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +35 °C.
    • Nałożony materiał należy co najmniej przez 6 godzin chronić przed wilgocią.
    • W przypadku sklejania wykonać próby.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik

      Barwa
      Ciężar objętościowy
      Temperatura stosowania
      Szybkość utwardzania1)
      Kożuszenie
      Odporność temperaturowa
      Zdolność powracania do stanu
      pierwotnego
      Maksymalne odkształcenie
      Wydłużenie przy zerwaniu
      Twardość A wg Shore’a
      Składowanie

      Odporna na:
      wodę, rozpuszczalniki alifatyczne, rozcieńczone kwasy nieorganiczne i ługi, oleje, tłuszcze
      kartusz
      310 ml (12 kartuszy w kartonie)
      szara
      ok. 1,5 kg/l
      +5 °C do +35 °C
      2 - 3 mm/24 godz.
      po 20 - 40 min
      -40 °C do +90 °C

      > 60 %
      ok. 20 %
      ok. 500 %
      ok. 42
      w chłodnym miejscu, 6 miesięcy


       Produkty systemowe