Suche

HADALAN® DQ0308 89M

Dekoracyjny piasek kwarcowy do wykonywania dekoracyjnych powierzchni, ziarnistość 0,3 - 0,8 mm
WłAśCIWOśCI
HADALAN® DQ0308 89M składa się z odpornych na działanie światła i ścieranie dekoracyjnych piasków kwarcowych do wykonywania wysokiej jakości okładzin podłogowych.
 • Odporny na działanie światła
 • Zapewnia stabilne kolory
 • Odporny na ścieranie
 • Odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych

SKłADNIKI
Dekoracyjne piaski kwarcowe

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® DQ0308 89M stosuje się w połączeniu ze spoiwem systemu HADALAN® do wykonywania posypanych nim dekoracyjnych okładzin wewnętrznych i zewnętrznych.

  Obszary zastosowania:

  • Powierzchnie balkonów i tarasów
  • Podłogi we wnętrzach
  • Schody zewnętrzne
  • Podłoża mineralne

  ZUżYCIE
  Okładzina z piaskiem3 - 4 kg/m²

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być nośne, powierzchniowo suche i wolne od brudu, pyłu, pozostałości środków czyszczących lub innych substancji antyadhezyjnych. W przypadku dużych zmian temperatury w połączeniu z podwyższoną wilgotnością powietrza istnieje groźba skraplania się wody kondensacyjnej na powierzchni podłoża.
   Przed rozpoczęciem wykonywania powłoki okładzinowej ta cienka warstwa wody musi być całkowicie wyschnięta.

    WYKONANIE
    Okładzina z dodatkiem piasku z HADALAN® MBH 12E:
    1.Należy nałożyć HADALAN® MBH 12E jako warstwę klejową w ilości ok. 0,3 kg/m².
    2.HADALAN® DQ0308 89M trzeba wysypywać w nadmiarze bezpośrednio na świeżą warstwę klejową, ok. 3 kg.
    3.Po pełnym utwardzeniu niezwiązany piasek kwarcowy należy zmieść lub usunąć za pomocą odkurzacza. Następnie nakłada się ochronną powłokę zamykającą z materiału HADALAN® MBH 12E za pomocą wałka moherowego w ilości ok. 0,5 kg/m².
    Okładzina z dodatkiem piasku z HADALAN® PUR Top 32P transparent:
    1.Należy nałożyć HADALAN® PUR Top 32P transparent jako warstwę klejową w ilości ok. 0,3 kg/m².
    2.HADALAN® DQ0308 89M trzeba wysypywać w nadmiarze bezpośrednio na świeżą warstwę klejową, ok. 3 kg.
    3.Po pełnym utwardzeniu niezwiązany piasek kwarcowy należy zmieść lub usunąć za
    pomocą odkurzacza. Następnie nakłada się ochronną powłokę zamykającą z materiału HADALAN® PUR Top 32P transparent za pomocą wałka moherowego w ilości ok. 0,5 kg/m².

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Należy przestrzegać wskazówek zawartych w naszej instrukcji wykonawczej lub w kartach technicznych.
    • W przypadku wizualnie łączonych powierzchni należy stosować dekoracyjne piaski kwarcowe z jednej partii materiału. Przy stosowaniu różnych partii materiału możliwe są różnice kolorystyczne.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Nie są wymagane żadne specjalne środki bezpieczeństwa.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Barwa
      Ziarnistość
      Składowanie
      worek papierowy
      25 kg
      40 workówk/pal.
      szara, niebiesko/szara
      0,3 - 0,8 mm
      w suchym miejscu, 24 miesięcy       Odmiany kolorów

       DQ0308 blau/grau

       DQ0308 grau


       Produkty systemowe