Suche

HADALAN® DQ0712 89M

Mieszanka kruszywa kwarcowego do wykonywania dekoracyjnych powierzchni, 0,7 - 1,2 mm
WłAśCIWOśCI
HADALAN® DQ0712 89M jest mieszanką odpornego na działanie światła i ścieranie dekoracyjnego kruszywa służącego do wykonywania wysokiej jakości okładzin podłogowych..
 • Odporny na działanie światła
 • Trwałe kolory
 • Odporny na ścieranie
 • Odporny na warunki atmosferyczne

SKłADNIKI
Dekoracyjne piaski kwarcowe

  ZASTOSOWANIE
  Mieszanka kruszywa kwarcowego HADALAN® DQ0712 89M w połączeniu z odpowiednim spoiwem HADALAN® wykorzystywana jest do wykonywania dekoracyjnych okładzin szpachlowanych lub posypywanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych.

  Obszary zastosowania

  • Powierzchnie balkonów i tarasów
  • Podłogi wewnątrz budynków
  • Schody zewnętrzne
  • Podłoża mineralne

  ZUżYCIE
  Powłoka posypywana
  Powłoka szpachlowana
  3 - 4 kg/m²
  ca. 7 kg/m²

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być nośne, posiadać suchą powierzchnię i nie może się na nim znajdować brud, pył, pozostałości środków czyszczących lub innych substancji utrudniających przyczepność.
   W przypadku dużych zmian temperatur, w połączeniu z podwyższoną wilgotnością powietrza, istnieje niebezpieczeństwo powstawania skroplin na powierzchni podłoża.
   Przed rozpoczęciem nakładania powłoki ta cienka warstewka wody musi całkowicie wyschnąć.

    WYKONANIE
    1.
    Powłoka posypywana
    Nałożyć warstwę klejową HADALAN® PUR Top 32P transparent.
    2.
    Świeżą warstwę klejową posypać pasmami, z nadmiarem mieszanką kruszywa kwarcowego HADALAN® DQ0712 89M. Należy zwracać uwagę na pokrycie całej powierzchni.
    3.Następnego dnia należy usunąć niezwiązany piasek kwarcowy za pomocą szczotki lub odkurzacza. Na koniec pomalować okładzinę materiałem HADALAN® Pur Top 32P transparent za pomocą wałka z moherowym włosiem.
    1.
    Powłoki szpachlowane:
    Zagruntować podłoże materiałem HADALAN® PUR Top 32P transparent. Jeszcze świeżą warstwę lekko posypać suszonym piecowo piaskiem kwarcowym Quartz051 57M. Po wyschnięciu warstwa ta gwarantuje wystarczającą przyczepność nakładanej następnie masy szpachlowej
    2.Do HADALAN® DQ0712 89M dodać 6% HADALAN® LF68 12P i intensywnie wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki. Następnie przesypać mieszankę do czystego naczynia i jeszcze raz krótko przemieszać.
    3.Mieszankę należy najpierw rozprowadzić pasmami za pomocą szpachli malarskiej i następnie zagęścić pacą do wygładzania.
    4.Dokładniejsze informacje podane są w aktualnych kartach technicznych lub instrukcji wykonawczej “Renowacja, wykonywanie powłok i dekoracyjne kształtowanie powierzchni“ za pomocą poliuretanowych płynnych folii HADALAN®.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Należy przestrzegać wskazówek podanych w naszej instrukcji wykonawczej lub w aktualnych kartach technicznych.
    • W przypadku powierzchni jednolitej kolorystycznie stosować piaski kwarcowe z jednej partii towaru. W razie korzystania z różnych partii towaru możliwe są odchyłki kolorystyczne.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Barwa
      Ziarnistość
      Składowanie
      worek papierowy
      25 kg
      40 worków na palecie
      szara
      0,7 - 1,2 mm
      w suchym miejscu 24 miesięcy       Odmiany kolorów

       DQ0712 89M grau


       Produkty systemowe