Suche

HADALAN® GVS-HQ 12E

Środek gruntujący, powłoka samorozlewna i ochronna odporna na zjawisko osmozy, barwna, 2-składnikowa żywica epoksydowa o bardzo wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne i chemiczne
WłAśCIWOśCI
HADALAN® GVS-HQ 12E jest odpornym na zjawisko osmozy, barwnym środkiem
gruntującym na bazie żywicy epoksydowej, masą samorozlewną oraz powłoką ochronną do masy samorozlewnej o dobrej przyczepności na podłożach mineralnych. Nadaje się zwłaszcza do stosowania we wrażliwych strefach publicznych oraz w przemyśle spożywczym.
 • EC1 Plus
 • Odporny na zjawisko osmozy
 • Wysokiej jakości bezpieczny system w przypadku wilgoci podciągającej
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Wysoka odporność na chemikalia
 • Dobre właściwości samorozlewu
 • Duży wybór kolorów

SKłADNIKI
Żywica epoksydowa, wypełniacze funkcjonalne, pigmenty, substancje pomocnicze

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® GVS-HQ 12E do powlekania podłóg/posadzek na betonie i jastrychu narażonych na duże obciążenia mechaniczne i chemiczne. Dzięki jego niskiej emisyjności i niewielkiej podatności na żółknięcie możliwy jest cały szereg zastosowań we wnętrzach pomieszczeń. Przez dodanie kombinacji wypełniaczy HADALAN® FGM003 57M w kolorze białym można wykonywać masy do szpachlowania drapanego i kolorowe masy samorozlewne. Nadaje się do wykonywania powłok antypoślizgowych po posypaniu go piaskiem kwarcowym lub wymieszaniu z odpowiednimi dodatkami.

  Obszary zastosowania:

  • Przemysł spożywczy i miejsca przechowywania żywności
  • Miejsca pobytu ludzi
  • Strefy handlowo-usługowe i przemysłowe
  • Posadzki przemysłowe
  • Powierzchnie obiektów przemysłowych
  • Warsztaty
  • Hale magazynowe

  ZUżYCIE
  Powłoka z masy samorozlewnej
  w proporcji mieszanki 1:2,22 wagowo
  HADALAN® GVS-HQ 12E

  HADALAN® FGM003 57M


  0,55 kg/m²/mm
  grubości warstwy
  1,24 kg/m²/mm
  grubości warstwy


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 % .PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być mocne, suche, czyste, bez pyłów, chłonne, nośne i wolne od substancji antyadhezyjnych, składników powodujących korozję lub innych warstw utrudniających związanie. Zasadniczo podłoże musi nadawać się pod nakładaną na nie powłokę. Powierzchniowa wytrzymałość na odrywanie nie powinna być niższa niż 1,5 N/mm². Wilgotność podłoży cementowych może wynosić max. < 6,0 CM%, jastrychów anhydrytowych: < 0,5 CM%. Wytrzymałość podłoża na ściskanie musi wynosić min. 25 N/mm² . Powierzchnię posadzki należy przygotować np. za pomocą bezpyłowego śrutowania, szlifowania tarczą diamentową, frezowania lub innych odpowiednich środków. Struktura ziarna musi być odsłonięta i wszystkie substancje utrudniające przyczepność oraz luźne cząstki należy konsekwentnie usuwać. Podłoża, w których powierzchnię zostały wtarte środki pomocnicze do zacierania (woski), muszą zostać całkowicie usunięte metodą frezowania i następnie śrutowania. Należy sprawdzić kompatybilność materiału ze starymi powłokami; warstwy i powłoki, które utraciły nośność, należy całkowicie usunąć. Zawierające asfalt jastrychy stanowią trudne podłoża z uwagi na ich odkształcalność w wyniku obciążenia mechanicznego i termicznego. Dlatego należy je powlekać tylko specjalnie do tego przeznaczonymi systemami. Proszę w tej sprawie nawiązać kontakt z naszym serwisem technicznym. W przypadku mocno trzymających się okładzin z płytek trzeba ich powierzchnię
   przeszlifować tarczą diamentową lub wyfrezować. Glazura musi być całkowicie usunięta.
   Wszystkie prace w ramach przygotowania podłoża powinny być wykonywane przez odpowiednie firmy specjalistyczne.
   Do gruntowania nośnego podłoża należy stosować HADALAN® GVS-HQ 12E lub HADALAN® Pripor 12E. W przypadku istniejących chropowatości trzeba wykonać szpachlowanie
   drapane lub wyrównać wszystkie zagłębienia. Szczeliny dylatacyjne należy poprowadzić do górnej części powłoki, ich zamykanie jest niedopuszczalne. W zależności od koloru okładziny z masy samorozlewnej i mocno kontrastowych podłoży zalecamy, żeby podłoże przygotowywać zasadniczo przez wyrównanie zagłębień materiałem o takim samym kolorze.

    WYKONANIE
    1.Najpierw należy wstępnie wymieszać żywicę i następnie dodać do niej cały utwardzacz. Oba składniki miesza się za pomocą wolnoobrotowej wiertarki (ok. 400 obr/min z mieszadłem do żywicy) aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. Czas mieszania wynosi 2 minuty. Należy uważać, żeby do materiału nie wmieszać zbyt dużej ilości powietrza. Po jednorodnym wymieszaniu obu składników materiał przelewa się do czystego naczynia. Potem dodaje się HADALAN® FGM003 57M w kolorze białym i ponownie miesza.
    2.Następnie wymieszaną masę samorozlewną rozprowadza się szybko po podłożu
    równomierną warstwą za pomocą rakli lub kielni do gładzenia.
    3.Na koniec materiał trzeba odpowietrzyć posługując się w tym celu prowadzonym na krzyż wałkiem z kolcami.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Należy przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +8 °C do +25 °C.
    • Trzeba również zachowywać zalecane odstępy czasowe pomiędzy nakladaniem kolejnych warstw.
    • Wysokie temperatury przyspieszają, niskie temperatury spowalniają przebieg wiązania.
    • Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy.
    • Żywice epoksydowe nie zapewniają trwałości kolorów.
    • Materiał należy wylewać z pojemnika natychmiast po jego wymieszaniu.
    • Należy stosować tylko materiały z jednej partii towaru.
    • Lekkie odstępstwa kolorystyczne łączonych powierzchni nie stanowią wady.
    • W przypadku systemów powłok nakładanych ręcznie mogą pozostać widoczne wynikające ze sposobu pracy ślady nakładania. Jest to widoczne zwłaszcza przy smugach światła lub większych łączonych powierzchniach. Ewentualnie należy wcześniej wykonać powierzchnię próbną.
    • Dla utrzymania odpowiedniej jakości powierzchni okładziny zaleca się stosowanie środków pielęgnacyjnych oraz regularne czyszczenie podłóg (patrz instrukcja pielęgnacji okładzin z żywicy epoksydowej systemu HADALAN®).
    • Obciążenia szlifujące prowadzą do powstawania białych śladów na powierzchni. W celu ich zredukowania zalecamy późniejsze zabezpieczenie powierzchni warstwą ochronną (Topcoat).

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnych kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
    Szczegółowe wskazówki zawarte są także w instrukcji “Żywice epoksydowe w gospodarce
    budowlanej“. Wydawca: Grupa Robocza Stowarzyszeń Zawodowych Budownictwa,
    Stowarzyszenie Zawodowe Budownictwa Lądowego, Związek Przemysłowy Producentów Klejów stw. zarej., Chemia Budowlana i Ochrona Drewna stow. zarej. we Frankfurcie .

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik kombi
      Składnik A, żywica
      Skladnik B, utwardzacz
      Proporcja mieszanki

      Forma dostawy
      Barwa      Ciężar objętościowy z
      HADALAN® FGM003 57M

      Temperatura stosowania
      Czas stosowania1)
      Nadaje się do nakładania
      kolejnych warstw i
      chodzenia1)
      Wytrzymałość końcowa
      Wytrzymałość na odrywanie
      na matowo-wilgotnym
      podłożu betonowym
      Twardość D wg Shore‘a
      Składowanie
      wiadro blaszane
      24 kg / 9 kg
      16 kg / 6 kg
      8 kg / 3 kg
      2 części wag. skł. A
      1 część wag. skł. B
      8 / 42 poj./pal.
      kamienna szara
      beżowa szara Kolory specjalne na
      żądanie

      1,80 kg/l

      +8 °C do +25 °C
      20 – 30 min.


      po ok. 24 godz.
      po ok. 7 dniach


      > 4 N/mm²
      82
      w zabezpieczonym
      przed mrozem i
      chłodnym miejscu, 12
      miesięcy       Odmiany kolorów

       Verkehrsgelb ca. RAL 1023

       Verkehrsrot ca. RAL 3020

       Signalblau ca. RAL 5005

       Verkehrsgrün ca. RAL 6024

       Anthrazitgrau ca. RAL 7016

       Steingrau ca. RAL 7030

       Kieselgrau ca. RAL 7032

       Lichtgrau ca. RAL 7035

       Tiefschwarz ca. RAL 9005

       Verkehrsweiß ca. RAL 9016


       Produkty systemowe