Suche

HADALAN® VS 12E

Niezawierająca rozpuszczalników, 2-składnikowa powłoka do podłóg na bazie żywicy epoksydowej o dobrej odporności na obciążenia mechaniczne i chemiczne
Obszary zastosowań:
 • Beton, stal
 • Powłoki w halach produkcyjnych, mleczarniach, browarach, fabrykach konserw, warsztatach, pomieszczeniach magazynowych, garażach podziemnych, silosach i oczyszczalniach ścieków.

WłAśCIWOśCI
HADALAN® VS 12E jest materiałem służącym do wykonywania barwnych powłok z żywicy epoksydowej, odznaczającym się dobrą przyczepnością do podłoży mineralnych i stali.
Twardnieje bezskurczowo, nie zawiera rozpuszczalników i dlatego można go bezproblemowo stosować również w pomieszczeniach.
Stwardniała powłoka wyróżnia się dobrą odpornością na działanie wielu kwasów, ługów, rozpuszczalników, tłuszczów i olejów.
Dobrą odporność na działanie chemikaliów potwierdzają odpowiednie świadectwa badań. Żywica odznacza się również znakomitą odpornością na ścieranie wg normy DIN EN ISO 5470-1
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Samorozlewna
 • Twardnieje bezskurczowo
 • Bardzo odporna na ścieranie
 • Dobra odporność na działanie chemikaliów
 • Różne klasyfikacje antypoślizgowości

SKłADNIKI
Żywica epoksydowa/utwardzacz, wypełniacze, pigmenty

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® VS 12E do wykonywania powłok na posadzkach o dużej odporności na obciążenia mechaniczne i chemiczne.
  Jako powłoka antypoślizgowa po posypaniu lub wymieszaniu z odpowiednimi dodatkami.
  Jako powłoka antykorozyjna na odkrytej i odrdzewionej stali budowlanej.
  Jako powłoka samorozlewna w połączeniu z mieszanką wypełniaczy HADALAN® FGM003 57M.

  ZUżYCIE
  W zależności od zastosowania0,2 od 1,0 kg/m2


   Dalsze dane patrz tabela na następnej stronie 1) W temperaturze +23 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Powierzchnie wiązane cementem muszą być suche, nośne, lekko szorstkie, wolne od mleczka cementowego, pyłu, luźnych cząstek, olejów, tłuszczu i innych zanieczyszczeń, które mogą działać jak środki antyadhezyjne. Wilgotność betonu musi być mniejsza niż 4 % (pomiar higrometrem CM).
   Do wzmocnienia podłoża stosować HADALAN® DDV 32P, HADALAN® EPUni 12E lub HADALAN® EBG 13E. Następne warstwy wykonywać po upływie od 6 do 24 godzin.
   Wytrzymałość podłoża nie powinna być mniejsza niż 1,5 N/mm2.
   Wytrzymałość na ściskanie musi wynosić co najmniej 25 N/mm2.

    WYKONANIE
    1.Wymieszać intensywnie żywicę i utwardzacz w odpowiednim pojemniku przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem koszykowym.
    Proporcje mieszanki: 4 części wagowe żywicy : 1 część wagowa utwardzacza
    2.Następnie przelać masę do czystego naczynia i krótko wymieszać.
    3.W przypadku wykonywania powłoki ochronnej nakładać odpowiednim wałkiem z krótkim włosiem (wałek hahne do żywic epoksydowych hahne® Epoxirolle 9ZH). Materiał nakłada się na krzyż, bez przerw, w celu uniknięcia pozostawiania śladów łączenia.
    4.W przypadku wykonywania grubych powłok, np. w formie mas rozlewnych, materiał nakładany jest pacą do wygładzania lub raklą. Materiał należy nakładać równomiernie i odpowietrzać wałkiem kolczastym
    5.Sprzęt i narzędzia robocze czyścić po użyciu preparatem HADALAN® EPV 38L.


    Grubość powłoki pod stwardnieniu wynosi ok. 2,0 mm. Powłoki alternatywne zostały opisane w tabeli dot. zastosowania i zużycia. WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +30 °C.
    • Do wykonywania powłok nie nadają się powierzchnie i podłoża silnie zaolejone oraz takie gdzie należy się liczyć z podciąganiem i bocznym przenikaniem wilgoci.
    • Zgodny z przepisami BIA.
    • Podczas stosowania/utwardzania materiału oraz jego utwardzania temperatury muszą być o co najmniej 3 °C wyższe od temperatury punktu rosy.
    • W przypadku powłok wielowarstwowych przestrzegać odstępów pomiędzy malowaniem.
    • W celu zachowania jakości powierzchni zaleca się stosowanie środków pielęgnacyjnych oraz regularne czyszczenie posadzek (patrz Instrukcja pielęgnacji powłok z żywicy epoksydowej HADALAN®).
    • Obciążenia szlifujące mogą prowadzić do zarysowania powierzchni materiału. Jego funkcjonalność pozostaje zachowana.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.


     Dokładne wskazówki podane są w instrukcji technicznej “Żywice epoksydowe w gospodarce budowlanej“. Wydawca Wspólnota Robocza Organizacji Branżowych Budownictwa, Organizacja Branżowa Budownictwa Lądowego, Związek Przemysłowy Producentów Kleju stow. zarej., Chemia Budowlana i Ochrona Drewna stow. zarej. we Frankfurcie.USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik kombi
      Składnik A, żywica
      Składnik B, utwardzacz
      Forma dostawy

      Kolory
      szary kamienny
      szary krzemowy
      Inne kolory na życzenie
      Temperatura stosowania
      Ciężar objętościowy gotowej
      mieszanki
      Czas stosowania po
      wymieszaniu w temp. +20 °C
      Dalsze powłoki można
      nakładać 1)
      Pełna wytrzymałość1)
      Proporcje mieszanki
      Lepkość1)
      Twardość D wg Shore’a
      Wytrzymałość na ściskanie
      Wytrzymałość na rozciąganie
      przy zginaniu
      Powierzchniowa wytrzymałość
      na rozciąganie
      maks. wytrzymałość na
      rozciąganie
      Wydłużenie przy zerwaniu
      Odporność na ścieranie (wg
      Tabera: wałek CS 10/1000
      obr/1000 g)
      Składowanie:
      wiadro blaszane
      25 kg /12,5 kg /6 kg
      20 kg /10 kg /4,8 kg
      5 kg /2,5 kg /1,2 kg
      8 /42 / 56 poj. na palecie

      podobny do RAL 7030
      podobny do RAL 7032

      +5°C do +30°C

      1,5 kg/l

      ok. 40 minut

      po ok. 24 godz.
      po ok. 5 dniach
      4 : 1 części wagowych
      15 dPa.s
      83
      ok. 69 N/mm2

      ok. 35 N/mm2

      > 3,0 N/mm2

      37,5 N/mm2
      6 %


      0,038 g
      w zabezpieczonym przed mrozem, chłodnym miejscu, 12 miesięcy       Odmiany kolorów

       Verkehrsgelb ca. RAL 1023

       Verkehrsrot ca. RAL 3020

       Signalblau ca. RAL 5005

       Verkehrsgrün ca. RAL 6024

       Anthrazitgrau ca. RAL 7016

       Steingrau ca. RAL 7030

       Kieselgrau ca. RAL 7032

       Lichtgrau ca. RAL 7035

       Tiefschwarz ca. RAL 9005

       Verkehrsweiß ca. RAL 9016


       Produkty systemowe