Suche

HADALAN® Multigrund 11P

Wielofunkcyjny środek gruntujący i powłoka ochronna, szybkoschnący, jednoskładnikowy, niezawierający wody i rozpuszczalników
WłAśCIWOśCI
HADALAN® Multigrund jest jednoskładnikową, szybką powłoką gruntującą i ochronną na bazie żywicy reaktywnej - poliuretanu. Materiał jest wyjątkowo wydajny, wyróżnia się niewielkim zużyciem i nie zawiera w swoim składzie wody i rozpuszczalników. Produkt jest bardzo niskoemisyjny, a jednoskładnikowa receptura sprawia, że jest wyjątkowo łatwy w stosowaniu - nie grozi popełnieniem błędów podczas mieszania i nie pozostawia resztek.
 • 1-składnikowy
 • Nie zawiera rozpuszczalników i wody
 • Szybkoschnący
 • Do wszystkich chłonnych i niechłonnych podłoży
 • Bardzo wydajny
 • Oznaczony kodem emisji EC1 Plus - bardzo niskoemisyjny

SKłADNIKI
Żywica poliuretanowa, dodatki

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® Multigrund stosowany jest jako szybki grunt na bazie żywicy reaktywnej, zwłaszcza na jastrychach na bazie siarczanu wapnia (anhydrytowych), ponadto wykorzystuje się go na wszystkich innych podłożach mineralnych do gruntowania, wzmacniania i izolowania przed wilgocią resztkową. Pełni także funkcję powłoki ochronnej na powierzchniach betonowych, np. w rolnictwie.

  Obszary zastosowania

  • Wewnątrz i na zewnątrz
  • Podłoża mineralne
  • Jastrychy anhydrytowe i podłoża wrażliwe na wilgoć
  • Wzmacnianie podłoży
  • Odporna na chemikalia powłoka ochronna
  • Chroni podłoże przed przenikającą wilgocią

  ZUżYCIE
  W zależności od
  chłonności podłoża

  0,1 - 0,3 kg/m²


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.WYKONANIE
   1.Przed użyciem wstrząsnąć i równomiernie rozprowadzić wałkiem po podłożu za pomocą wałka o krótkim włosiu, np. hahne® Epoxirolle 9ZH. Należy unikać tworzenia się kałuż.
   2.W przypadku stosowania materiału do zabezpieczenia przed wilgocią, należy nakładać go co najmniej dwukrotnie w zależności od chłonności podłoża.
   Odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw nie powinien przekraczać 24 godzin.
   3.Dla uzyskania optymalnej przyczepności następnych warstw ostatnią świeżą warstwę posypuje się z nadmiarem piaskiem kwarcowym Quartz0105 57M. Po utwardzeniu pozostały piasek należy zmieść i powierzchnię odkurzyć.
   4.Narzędzia robocze czyścić natychmiast po użyciu specjalnym Spezial-Reiniger nr art. 1006371. Zaschnięte resztki materiału można usunąć tylko mechanicznie.
   Czasy schnięcia dla następujących powłok:
   -W przypadku cementowych mas szpachlowych, 10 - 30 minut (niekleista powierzchnia).
   -W przypadku mas szpachlowych na bazie gipsu czas czekania powinien wynosić 12 h.
   -W przypadku gruntów nieposypanych zalecamy stosować HADALAN® SK 10D.

   WAżNE WSKAZóWKI
   • Należy przestrzegać temperatury stosowania materiału od +5 °C od +25 °C.
   • Wysokie temperatury przyspieszają, niskie temperatury opóźniają proces wiązania.
   • W razie odstępów pomiędzy nakładaniem warstw przekraczających 24 h materiał należy przeszlifować lub zastosować jako warstwę sczepną HADALAN® SK 10D .

   BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
   Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie
     Pojemnik
     Forma dostawy
     Barwa
     Ciężar objętościowy
     Temperatura stosowania
     Czas schnięcia1)
     Zawartość substancji stałych
     Składowanie
     kanister polietylenowy
     10 kg
     40 poj./pal.
     brązowawa
     1,1 kg/l
     +5 °C do +25 °C
     10 - 30 minut
     100 %
     w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy