Suche

HADALAN® V31 13E

Niezawierający rozpuszczalników, szybkowiążący, 2-składnikowy preparat gruntujący na bazie żywicy epoksydowej do wszystkich chłonnych podłoży mineralnych i ceramiki
Obszary zastosowań:
 • Chłonne podłoża mineralne
 • Wykładziny ceramiczne
 • Systemowy preparat gruntujący

WłAśCIWOśCI
HADALAN® V31 13E jest bezbarwnym, wodorozcieńczalnym preparatem gruntującym na bazie żywicy epoksydowej.
Jako powłoka ochronna o dobrej odporności na oleje, tłuszcze, benzynę, olej napędowy i wodne roztwory soli.
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Wodorozcieńczalny
 • Wzmacniający podłoże
 • Bezbarwny
 • O dużej odporności chemicznej
 • Szybkowiążący

SKłADNIKI
Dyspersja żywicy epoksydowej

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® V31 13E jako powłoka ochronna na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych
  Jako preparat polepszający przyczepność pod późniejsze powłoki z żywic epoksydowych .

  ZUżYCIE
  Gruntowanie
  Powłoka kryjąca
  0,1 - 0,2 kg/m2
  0,2 - 0,3 kg/m2


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %. 2) Urządzenie Tabera: wałek CS 10/1000 obr/ 1000 gPRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoża pokryte pomocniczymi środkami wygładzającymi (np. woskiem), wymagają odpowiedniego przygotowania (frezowanie, piaskowanie). Próba polegająca na zwilżeniu podłoża wodą daje pierwszą odpowiedź, co do jego chłonności.

    WYKONANIE
    1.Wymieszać składnik A ze składnikiem B do uzyskania jednorodnej konsystencji.
    Proporcje mieszanki
    3 części wagowe składnika A : 1 część wagowa składnika B
    2.Po wymieszaniu przelać masę do czystego pojemnika, rozcieńczyć wodą i jeszcze raz dokładnie wymieszać.
    Proporcje mieszanki:
    Jako preparat polepszający przyczepność i do gruntowania : 1 : 1 części wagowych
    W przypadku stosowania jako powłokę ochronną, do zamknięcia porów i podkład pod dyspersyjne powłoki z żywicy epoksydowej (HADALAN® LF41 12E/HADALAN® EBG 13E/ HADALAN® FGM003 57M) dodaje się wagowo tylko 25 % wody.
    3.Materiał nakłada się pędzlem, gumowym zgarniakiem lub wałkiem. Dla uzyskania równomiernych powierzchni żywicę rozprowadza się na krzyż za pomocą odpowiedniego wałka z krótkim włosiem.
    4.Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania w zakresie od +5 °C do +35 °C.
    • Wysokie temperatury przyspieszają, niskie temperatury wydłużają proces wiązania.
    • Wysoka wilgotność powietrza oraz wilgoć występująca w podłożu wydłużają przebieg wiązania.
    • W obszarach wewnętrznych zapewnić dobre warunki schnięcia.
    • Nierównomierne nakładanie materiału i/lub zła wentylacja podczas fazy schnięcia mogą prowadzić do występowania różnic kolorystycznych i połysku.
    • Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 3 °C powyżej temperatury punktu rosy.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.


     Dokładne wskazówki podane są w instrukcji technicznej “Żywice epoksydowe w gospodarce budowlanej“. Wydawca Wspólnota Robocza Organizacji Branżowych Budownictwa, Organizacja Branżowa Budownictwa Lądowego, Związek Przemysłowy Producentów Kleju stow. zarej., Chemia Budowlana i Ochrona Drewna stow. zarej. we Frankfurcie.USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik kombi
      Składnik A
      Składnik B
      Forma dostawy
      Barwa
      Temperatura stosowania
      Czas stosowania1)
      Optymalny odstęp pomiędzy
      nakładaniem powłok1)
      Można chodzić po upływie1)
      Pełna odporność mechaniczna
      Pełna odporność chemiczna
      Powierzchniowa wytrzymałość
      na rozciąganie
      Straty w wyniku ścierania
      Składowanie
      kanister blaszany
      4 kg
      3 kg
      1 kg
      56 poj. na palecie
      bezbarwny
      +5 °C do +35 °C
      ok. 60 minut

      między 1,5 a 24 godz.
      ok. 3 godz.
      po 3 dniach
      po 5 dniach

      > 1,5 N/mm2
      0,031 g
      w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy


       Produkty systemowe