Weitere Marken von Sievert
Suche

HADALAN® FMC 57DD

Wypełniacz Multicolor do wykonywania dekoracyjnych powłok podłogowych
WłAśCIWOśCI
HADALAN® FMC 57DD jest specjalną mieszanką wypełniaczy służącą do wykonywania dekoracyjnych podłóg jako produkt systemowy do spoiwa HADALAN® MBH 12E.
Materiał ma postać proszku i jest dostarczany w odpowiedniej wielkości opakowania pasującej do spoiwa. Powstająca po wymieszaniu obu materiałów masa samorozlewna jest łatwa w stosowaniu i pozwala na uzyskiwanie interesujących efektów optycznych. Wykonane powierzchnie dają efekt 3D z wrażeniem głębi.

  SKłADNIKI
  Wypełniacze funkcjonalne, dodatki

   ZASTOSOWANIE
   HADALAN® FMC 57DD stosuje się w połączeniu z wchodzącym w skład systemu produktem HADALAN® MBH 12E do wykonywania dekoracyjnych podłogowych mas samorozlewnych. Dzięki niskoemisyjności spoiwa zgodnej z EC1
   Plus podłogi te szczególnie nadają się do wykonywania we wnętrzach wrażliwych na substancje szkodliwe, takich jak np. szpitale, przedszkola lub wnętrza mieszkalne.

   Obszary zastosowania

   • Podłogi we wnętrzach
   • Pomieszczenia biurowe i handlowo-usługowe
   • Pomieszczenia wystawiennicze
   • Gabinety lekarskie

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być wystarczająco nośne i odpowiednio zaprojektowane pod przyszłe obciążenia. Podłoże gruntuje się materiałem HADALAN® MBH 12E zamykając wszystkie pory. Następnie nakłada się masę samorozlewną składającą się z HADALAN® MBH 12E i specjalnych wypełniaczy HADALAN® FGM003 57M
   w proporcji 1: 1,5 wykonując warstwę o grubości min. 1 mm. Warstwa ta pełni rolę warstwy wyrównawczej niwelującej nierówności i kontrasty.

    WYKONANIE
    Podłoże należy odpowiednio przygotować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Jeżeli poszczególne etapy prac nie mogą być wykonane w ciągu 24 godzin lub w międzyczasie pojawi się wilgoć, wykonywaną podłogę należy lekko przeszlifować (biały przełom) i usunąć pył powstały podczas szlifowania. Dotyczy to także powłoki ochronnej powierzchni.
    1.Wymieszać HADALAN® MBH 12E z HADALAN® FMC 57DD w proporcji 1 : 1,7 do uzyskania jednorodnej konsystencji.
    2.Wymieszany materiał rozprowadzić za pomocą rakli zębatej Zahnrakel nr artykułu 1041349 do uzyskania równomiernej grubości warstwy (ok. 2 mm) i następnie za pomocą wałka z metalowymi kolcami Metallstachelroller nr artykułu 1041350 odpowietrzyć metodą na krzyż.


    W zależności od wymaganego wyglądu lub stopnia antypoślizgowości powierzchnię podłogi można pokryć powłoką ochronną. Zaleca się użycie do tego celu następujących materiałów: połysk: HADALAN® Topcoat G 32P, połysk jedwabisty: HADALAN® Topcoat SG 10P lub matowy: HADALAN® Topcoat M 12P. Należy przestrzegać informacji podanych w odpowiednich kartach technicznych.WAżNE WSKAZóWKI
    Nieuniknione jest występowanie niewielkich różnic kolorystycznych wynikające ze stosowania różnych partii surowców. Zawsze należy wykorzystywać materiał pochodzący z jednej partii towaru.
    • Należy przestrzegać danych technicznych odnoszących się do stosowanych produktów systemowych.
    • Należy przestrzegać podanych proporcji mieszania.
    • Podane czasy stosowania ulegają skróceniu w wyniku oddziaływania wyższych temperatur i wydłużają się w niższych temperaturach.
    • Należy przestrzegać czasów stosowania materiału.
    • W przypadku ręcznie układanych systemów powłok mogą pozostać widoczne ślady wynikające z technologii układania. Dotyczy to zwłaszcza miejsc, gdzie występuje oświetlenie smugowe lub większych łączonych powierzchni. W razie potrzeby należy wykonać powierzchnię wzorcową.
    • Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80 %. Temperatura podłoża musi być wyższa od temperatury punktu rosy co najmniej o 3 °C.
    • Na łączonych powierzchniach stosować tylko materiał z jednej partii towaru.
    • W przypadku obciążeń szlifujących, mechanicznych nie można wykluczyć zarysowań i śladów zużycia. Dla zmniejszenia skłonności okładzin podłogowych do występowania białych przełomów należy odpowiednio zaplanować stosowne zabiegi pielęgnacyjne oraz przewidzieć to w projekcie, na przykład tworząc strefy czyszczące.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Gęstość nasypowa
      Postać
      Barwy

      Inne kolory na żądanie

      Temperatura stosowania


      Można chodzić1)
      Wytrzymałość mechaniczna1)
      Pełne utwardzenie1)

      Jako masa samorozlewna z HADALAN® MBH 12E

      Proporcje mieszanki
      Ciężar objętościowy po
      wymieszaniu
      Twardość D wg Shore‘a 3)
      Straty w wyniku ścierania
      wg Tabera2)
      Straty w wyniku ścierania wg
      Tabera z -Topcoat SG 10P2)
      Czas stosowania1)

      Składowanie
      worek papierowy
      15 kg
      34 worki/na palecie
      ok. 1,45 kg/l
      ziarnisty materiał stały
      classic (jasnoszary)
      contrast (antracyt)


      Temperatura materiału, powietrza i podłoża min. +12 °C - max. +25 °C
      po 12 godzinach
      po 3 dniach
      po 7 dniach      1,7 : 1 części wagowych

      ok. 1,49 kg/l
      85

      0,13 g

      0,009 g
      30 minut

      w suchym miejscu, min. 24 miesiące


       1) W temperaturze +20 oC i przy względnej wilgotności powietrza 60 %. 2) Wg Tabera CS 10/1000 obr/1000 g 3) Twardość D wg Shore‘a wg DIN 53505 (po 28 dniach w temperaturze +20 oC)

       Produkty systemowe