Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® UT 18L

Uniwersalny środek antyadhezyjny do chłonnych i niechłonnych szalunków betonowych
Obszary zastosowań:
 • Szalunki stalowe, szalunki drewniane (również powlekane tworzywem sztucznym) i szalunki z tworzywa sztucznego
 • Szalunki ogrzewane do temperatury +180 °C
 • Wykonywanie betonu na miejscu i betonu licowego
 • Prefabrykaty betonowe
 • Pojazdy do transportu asfaltu

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® UT 18L jest płynnym, uniwersalnym środkiem antyadhezyjnym o działaniu chemicznym i fizycznym.
Nie wpływa ujemnie na przyczepność nakładanych później powłok.
Dzięki niskiej lepkości skutecznie zapobiega przyleganiu betonu do powierzchni szalunków, nawet przy użyciu niewielkich ilości tego preparatu.
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Gotowy do użycia
 • Nadaje się do natryskiwania
 • Uniwersalny w stosowaniu
 • Bardzo wydajny
 • Ulega degradacji biologicznej

SKłADNIKI
Oleje mineralne, dodatki

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® UT 18L do stosowania na prawie wszystkich rodzajach szalunków. Do ochrony i pielęgnacji maszyn budowlanych, w szczególności jako środek antyadhezyjny dla pojazdów służących do przewozu i transportu asfaltu . Powoduje wyraźne zmniejszenie przyczepności gorącego asfaltu i umożliwia lepsze czyszczenie powierzchni składowania i transportu.

  PRZYGOTOWANIE PODłOżA
  Powierzchnia szalunków musi być czysta i sucha.

   WYKONANIE
   Wytycznymi są Normy: DIN 1056 dot. betonu i żelbetu oraz DIN 18999 dot. dodatków do betonów i zapraw.
   1.INTRASIT® UT 18L nakłada się cienką, równomierną warstwą na powierzchnie szalunków lub powierzchnie składowania przy pomocy ławkowca, szmaty lub sprzętu do natryskiwania. Unikać tworzenia się kałuż.
   2.Natychmiast po zakończeniu pracy czyścić sprzęt i narzędzia.


   W przypadku stosowania urządzenia do natryskiwania stosować sprzęt odporny na działanie oleju. WAżNE WSKAZóWKI
   • Płyn antyadhezyjny nie nadaje się do rozcieńczania.
   • Przestrzegać podanych ilości do stosowania.

   BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
   Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie
     Pojemnik
     Forma dostawy
     Składowanie
     kanister polietylenowy
     20 l
     24 poj. na palecie
     18 miesięcy