Weitere Marken von Sievert
Suche

VESTEROL® GEL 28OS

Hydrofobizujący żel do wszystkich chłonnych podłoży mineralnych
WłAśCIWOśCI
VESTEROL® GEL 28OS jest tiksotropową emulsją na bazie silanów, penetrującą głęboko materiały budowlane i zapewniającą trwałą hydrofobizację, nawet w przypadku tak szczelnych materiałów budowlanych jak beton. Dzięki swojej kremowej konsystencji VESTEROL® GEL 28OS może być aplikowany w jednej operacji roboczej, w wybranej grubości warstwy bez strat. Początkowo biaława warstwa impregnująca później całkowicie znika. Reakcja związku hydrofobizującego jest całkowicie zakończona po ok. 4 tygodniach. Stosownie do tego również efekt perlenia występuje z opóźnieniem czasowym. W wyniku wielokrotnych opadów deszczu efekt hydrofobowy ulega wzmocnieniu.
 • Odporna na ulewy
 • Tiksotropowa, przez co jest łatwa w stosowaniu
 • O mało intensywnym zapachu
 • Bardzo dobra zdolność penetracji
 • Odporna na alkalia
 • Otwarta dyfuzyjnie
 • Odporna na czynniki atmosferyczne

SKłADNIKI
Żel silanowy, woda

  ZASTOSOWANIE
  VESTEROL® GEL 28OS służy do hydrofobizacji chłonnych, mineralnych podłoży, jako ochrona przed zawilgoceniem klinkieru i cegły, mineralnych tynków zewnętrznych, betonu, gazobetonu, itp.
  Chroni także podłoża przed algami i mchami, wykwitami powstającymi w wyniku przenikania wody, a także zapobiega szkodom mrozowym.

  Obszary zastosowania:

  • Chłonne mineralne podłoża
  • Mur z cegły wapienno-piaskowej
  • Tynk
  • Beton, gazobeton
  • Chłonny klinkier
  • Kamień naturalny (przed użyciem wypróbować)
  • Mur ceglany

  ZUżYCIE
  W zależności od chłonności
  podłoża

  W celu określenia optymalnego zużycia należy przeprowadzić próbę na małej powierzchni.
  0,15 - 0,3 l/m2

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być suche i wolne od zanieczyszczeń. Uszkodzone spoiny, ubytki i rysy powyżej 0,5 mm zamknąć przed impregnacją. Silne zabrudzenia spowodowane osadami przemysłowymi i sadzą wyczyścić za pomocą preparatu VESTEROL® A 10DD (ewent. za pomocą myjki wysokociśnieniowej). Wykwity wapienne i zabrudzenia cementowe na klinkierze usunąć za pomocą preparatu VESTEROL® S 10DD. Osłonić przylegające elementy budowli, które nie mogą być pokrywane materiałem. Zabezpieczyć impregnowane podłoże przed przenikaniem wilgoci od spodu.

    WYKONANIE
    Środek rozprowadzić za pomocą, pędzla, wałka, natryskiwacza. Uważać na odpowiednie dobranie ilości materiału.
    Przy stosowaniu urządzeń do natrysku bezpowietrznego uwzględnić następujące wartości orientacyjne:
    Ciśnienie: ok. 50 - 60 barów
    Dysza: ok. 0,023 cala, kąt ustawienia dyszy 50°
    Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po zakończeniu pracy.
    Powierzchnie chronić przed deszczem, aż do pełnego wchłonięcia materiału.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania od + 5 °C do + 35 °C.
    • Pełną skuteczność impregnacji materiał uzyskuje po ok. 4 tygodniach.
    • W celu utrzymania pełnych właściwości hydrofobizujacych, impregnacje powtarzać, co 15 lat (w zależności od właściwości podłoża).
    • Skuteczność preparatu zależna jest od stosowanej ilości, porowatości materiału, głębokości penetracji i warunków atmosferycznych.
    • Tylko do prostopadłych i pochylonych powierzchni.
    • Nie stosować, jako izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem.
    • Przy szczelnych podłożach, takich jak glazurowany klinkier lub polerowany kamień, mogą pojawić się niedokładności powierzchniowe. Przed użyciem materiału wykonać próbę.
    • Przy podłożach krytycznych wypróbować.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie bezpieczeństwa preparatu niebezpiecznego.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Temperatura stosowania
      Ciężar objętościowy
      Składowanie
      wiadro polietylenowe
      20 l / 5 l
      16 / 80 poj. na palecie
      + 5 °C do + 35 °C
      ok. 0,87 kg/l
      w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy