Weitere Marken von Sievert
Suche

VESTEROL® SSW 18OS

Emulsja silanowo-siloksanowa do hydrofobizacji powierzchni
Obszary zastosowań:
 • Mury ceglane
 • Cegły wapienno-piaskowe
 • Tynki
 • Beton, gazobeton
 • Chłonny klinkier

WłAśCIWOśCI
VESTEROL® SSW 180S jest dyfuzyjnym, bezrozpuszczalnikowym, gotowym do użycia środkiem impregnującym o dużej odporności na alkalia.
Schnie nie pozostawiając klejącej się i widocznej warstwy.
 • Odporny na ulewy
 • Trwale wodoodporny
 • O słabym zapachu
 • O dobrej penetracji
 • Odporny na środowisko zasadowe

SKłADNIKI
Siloksan, silan, woda, substancje pomocnicze

  ZASTOSOWANIE
  VESTEROL® SSW 180S do hydrofobizacji chłonnych podłoży mineralnych. Należy go stosować jako ochronę przed przenikaniem wilgoci przez klinkier i cegłę, mineralne tynki zewnętrzne, beton, gazobeton itp.
  Oraz do ochrony podłoży przed algami, mchami, wykwitami powodowanymi przenikaniem wody i odpryskami w wyniku działania mrozu.

  ZUżYCIE
  W zależności od chłonności
  podłoża

  0,3 - 0,6 l/m2

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być suche i wolne od zabrudzeń. Uszkodzone spoiny, ubytki i rysy powyżej 0,5 mm zamknąć przed impregnacją.
   Silne zanieczyszczenia spowodowane osadami przemysłowymi i sadzą usunąć.
   Przylegające powierzchnie, okna, ramy aluminiowe i drzwi okleić folią. Świeże odpryski preparatu VESTEROL® SSW 18OS usuwać za pomocą wody.

    WYKONANIE
    1.Nakładanie materiału odbywa się za pomocą opryskiwacza ciśnieniowego (o wysokiej wydajności) lub szczotki dekarskiej z dołu do góry tak, aby spływający materiał wnikał w już impregnowaną powierzchnię. Należy tak odmierzyć ilość nakładanego materiału , żeby spływ miał ok. 20 – 30 cm.
    2.Narzędzie wyczyścić po zakończeniu prac za pomocą wody.


    Unikać powstania mgiełki aerozolowej. Dla zapewnienia szczególnie wysokiej głębokości penetracji preparat VESTEROL® SSW 18OS nakładać dwukrotnie (świeżym na świeże).WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +35 °C.
    • Pełną skuteczność impregnacji uzyskuje się po ok. 4 tygodniach.
    • Dla zapewnienia trwałej hydrofobizacji elewację należy ponownie zaimpregnować po ok. 10 latach (w zależności od materiału budowlanego).
    • Trwałość impregnacji zależna jest od zastosowanej ilości, porowatości materiału, głębokości penetracji i właściwych dla danego obiektu warunków atmosferycznych.
    • Tylko do powierzchni prostopadłych i nachylonych.
    • Nie stosować do uszczelnień przeciwko wodzie pod ciśnieniem.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Temperatura stosowania
      Składowanie
      kanister polietylenowy
      20 l / 5 l
      24 / 120 poj. na palecie
      + 5 °C do + 35 °C
      w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy