Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® Aquarol 10A

Specjalny preparat gruntujący do naprawy murów
Obszary zastosowań:
 • Suche i lekko wilgotne, chłonne podłoża mineralne
 • Powierzchnie poziome i pionowe

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® Aquarol 10A jest środkiem gruntującym o działaniu chemicznym i fizycznym, specjalnie dostosowanym do wysokich wymagań nowoczesnej techniki renowacji. Jego rzadka konsystencja umożliwia łatwe stosowanie i szybką pracę.
 • Wiąże przylegający pył (kurz, cząstki cementu, pyłu i kwarcu) do mineralnej powierzchni materiału budowlanego
 • Wzmacnia powierzchnie materiału budowlanego przez wiązania krzemianowe i tworzy nośny podkład pod przyszłe powłoki
 • Redukuje chłonność podłoża przez hydrofobizację stref przypowierzchniowych
 • Posiada zdolność szybkiej penetracji przez zastosowanie specjalnej kombinacji substancji czynnych w nanoskali
 • Redukuje transport soli w strefie przypowierzchniowej
 • Odporny na działanie siarczanów

SKłADNIKI
Organiczne oraz nieorganiczne środki wiążące, środki hydrofobizujące, środki zwilżające

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® Aquarol 10A jako składnik systemu szybkiej renowacji oraz jako środek gruntujący pod elastyczne mikrozaprawy uszczelniające, takie INTRASIT® Poly C1 54Z. Do wzmacniania powierzchni i hydrofobizacji z zastosowaniem INTRASIT® RZ2 55HSP.

  ZUżYCIE
  W zależności od chłonności
  podłoża

  0,15 - 0,25 kg/m2

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoża muszą być chłonne, mocne, nośne i wolne od luźnych cząstek.
   Podłoże może być lekko wilgotne.
   Usunąć zanieczyszczenia.

    WYKONANIE
    1.INTRASIT® Aquarol 10A jest gotowy do użycia i może być nakładany na podłoże przy pomocy pędzla, rolki lub przez natrysk. Na mocno pylących powierzchniach zaleca się nakładanie przy pomocy szczotki lub miotły w celu uzyskania dobrego związania pyłów.
    2.W przypadku stosowania w systemie szybkiej renowacji kolejny element systemu może być nakładany po upływie ok. 10 minut. Warstwę elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej można nakładać bezpośrednio po przeschnięciu warstwy gruntującej do matowo-wilgotnej postaci.
    Dłuższe przerwy nie mają wpływu na przyczepność następnej powłoki. Przed jej nałożeniem należy jednak utrzymywać podłoże bez pyłów.
    3.Sprzęt (do natrysku) i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przylegające elementy budowli zabezpieczyć przed opryskaniem i mgłą natryskową.
    • Nie nakładać na podłoża nasycone wodą.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Produkt jest alkaliczny. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Temperatura stosowania
      Barwa

      Składowanie
      kanister PE
      20 kg / 5 kg
      24 / 120 poj. na palecie
      +5 °C do +35 °C
      biała, po wyschnięciu przezroczysta
      w zabezpieczonym przed mrozem, chłodnym miejscu, 12 miesięcy


       Produkty systemowe