Weitere Marken von Sievert
Suche

VESTEROL® Kontakt 10D

Warstwa sczepna do tynków mineralnych na gładkich, gęstych podłożach
WłAśCIWOśCI
VESTEROL® Kontakt 10D jest odporną na zmydlanie dyspersją tworzyw sztucznych zawierającą granulowane wypełniacze i dodatki polepszające przyczepność.
Wyschnięta cienka warstwa odznacza się dobrą przyczepnością również na bardzo gęstych i gładkich podłożach mineralnych oraz na szorstkiej powierzchni i dzięki sześciennemu kształtowi ziarna zastosowanych kruszyw zapewnia szczególnie dobre związanie dla późniejszych warstw tynku.
Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża oraz zapobiega spalaniu i pękaniu zaprawy tynkarskiej.
Zapobiega szkodliwemu powstawaniu etryngitu na styku tynku gipsowego ze świeżymi podłożami betonowymi i przykrywa niewielkie pozostałości środków antyadhezyjnych.
 • Polepsza przyczepność
 • Wzmacnia powierzchnię
 • Odporna na zmydlanie
 • Stanowi szorstki podkład pod tynk

SKłADNIKI
Dyspersja tworzywa sztucznego, wypełniacze, granulaty, pigmenty

  ZASTOSOWANIE
  VESTEROL® Kontakt 10D do polepszenia przyczepności problematycznych podłoży pod późniejsze tynki na bazie gipsu, wapnia i cementu. Do wzmacniania osypujących się i pylących powierzchni.

  Obszary zastosowania:

  • Wewnątrz i na zewnątrz budowli
  • Świeże powierzchnie betonowe
  • Bardzo gęste i gładkie elementy prefabrykowane z betonu
  • Bardzo chłonne podłoża, materiały budowlane (beton komórkowy)
  • Powierzchnie impregnowane i malowane

  ZUżYCIE
  W zależności od podłoża0,25 kg/m2


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.WYKONANIE
   1.VESTEROL® Kontakt 10D w zależności od chłonności podłożą rozcieńczać wodą do 20 %.
   2.Materiał nakłada się wałkiem lub szczotką powierzchniową.
   3.Sprzęt i narzędzia robocze czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu.

   WAżNE WSKAZóWKI
   • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +35 °C.
   • Tynk nakładany jest po całkowitym wyschnięciu VESTEROL® Kontakt 10D.
   • W przypadku tynków o niskiej zawartości spoiwa wykonać wcześniej próbę.
   • Nie nadaje się do stosowania w miejscach stale mokrych

   BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
   Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie
     Pojemnik
     Forma dostawy
     Barwa
     Ciężar objętościowy
     Temperatura stosowania
     Czas schnięcia1)
     Składowanie
     wiadro polietylenowe
     20 kg
     24 poj. na palecie
     czerwona
     1,37 kg/l
     +5 °C do +35 °C
     ok. 3 godzin
     w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy