Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® IC 28OS

Krem iniekcyjny do wykonywania wtórnych izolacji poziomych
Obszary zastosowań:
 • Odtwarzanie izolacji poziomych
 • Wszystkie powszechnie występujące konstrukcje murowane
 • Mur licowy
 • Iniekcja bezciśnieniowa

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® IC 28OS jest niezawierającym rozpuszczalników kremem iniekcyjnym na bazie silanów i siloksanów, który zawiera 80 % substancji czynnej. Materiał jest gotowy do użytku i można go bezpośrednio wprowadzać metodą iniekcji przez wywiercone otwory. Materiał wyjątkowo szybko i głęboko przenika w głąb mineralnych materiałów budowlanych.
 • Gotowy do użytku
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Wysoka skuteczność również w przypadku znacznych zawilgoceń
 • Niewielkie zużycie
 • Nie występuje niekontrolowany spływ materiału
 • Nadaje się do stosowania w murach, których stopień zawilgocenia dochodzi do 95 %.

SKłADNIKI
Silan, siloksan

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® IC 28OS przeznaczony jest przede wszystkim do odtwarzania izolacji poziomej w ramach renowacji murów. Materiał wprowadza się w głąb muru metodą bezciśnieniową (grawitacyjną) poprzez wywiercone poziomo otwory. Dzięki wysokiej zawartości substancji czynnej zmniejsza się ilość wierconych otworów.

  PRZYGOTOWANIE PODłOżA
  Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od lodu, zanieczyszczeń i resztek zaprawy.

   WYKONANIE
   Wytycznymi dla wykonania są: norma DIN 1053 dot. wykonywania murów oraz instrukcja WTA 4-10 (Iniekcje murów przeciw wilgoci kapilarnej)

   Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji:
   1.Wywiercić otwory w odstępie ok. 12,5 cm (średnica wywierconego otworu 12 mm, głębokość otworu odpowiada grubości ściany minus 2 cm). Wywiercone otwory mogą być z reguły wykonywane poziomo w spoinie wspornej.
   2.Przedmuchać wywiercone otwory.
   3.Wypełnić wywiercone otwory materiałem INTRASIT® IC 28OS za pomocą lancy iniekcyjnej Alu-Rohrpresse. Nie pozostawiać pustek.
   4.Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą po ich użyciu.
   5.Zamknąć otwory bezpośrednio po iniekcji za pomocą INTRASIT® RZ1 55HSP (uwaga TM).
   6.Kolejne uszczelnienia powierzchni należy wykonać co najmniej 30 cm poniżej i powyżej rzędu wierconych otworów.

   WAżNE WSKAZóWKI
   • Przestrzegać instrukcji WTA
   • Składować w zabezpieczonym przed mrozem miejscu.
   • Wilgotność równowagową powyżej bariery iniekcyjnej można ustawić w materiale budowlanym tylko wtedy, gdy nie ma szczelnych okładzin ściennych, a w pomieszczeniach poddanych obróbce są wystarczające warunki suszenia.
   • Należy rozważyć środki towarzyszące, takie jak późniejsze uszczelnienie zewnętrzne lub wewnętrzne oraz systemy tynków renowacyjnych.
   • Krótkotrwale w obszarze działania mogą pojawić się powierzchowne przebarwienia.

   BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
   Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Nosić odpowiednią roboczą odzież ochronną.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie

     Pojemnik

     Forma dostawy
     Ciężar objętościowy
     Temperatura stosowania
     Składowanie
     wiadro polietylenowe, woreczek aluminiowy
     5 l / 0,6 l (12 x 0,6 l w kartonie)
     80 poj. na palecie
     0,9 kg/l
     +5 °C do +35 °C
     w zabezpieczonym przed mrozem i chłodnym miejscu, 6 miesięcy


      Produkty systemowe