Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® PU-Aquastop 11P

Żywica iniekcyjna do wypełniania rys przewodzących wodę
Obszary zastosowań:
 • Mur i beton
 • Wzmacnianie luźnych skał klastycznych
 • Podłogi i ściany

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® PU-Aquastop 11P jest reagującą na wilgoć żywicą poliuretanową.
W kontakcie z wodą reaguje tworząc swobodnie powstającą piankę i zwiększając od 30 do 60 razy swoją objętość.
 • 1-składnikowa
 • Długi czas stosowania
 • Szybko utwardza się
 • Nie zawiera FCKW i zmiękczaczy ftalowych

SKłADNIKI
Żywica poliuretanowa

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® PU-Aquastop 11P do uszczelniania rys przewodzących wodę (również wodę słoną) w mineralnych materiałach budowlanych.

  ZUżYCIE
  Na litr pustkiok. 0,2 l


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Przed rozpoczęciem prac ustalić przebieg rysy. Uszczelniane rysy lub pustki muszą zawierać wilgoć. W razie potrzeby ewentualnie zwilżyć je wodą. Dla umożliwienia wprowadzenia materiału iniekcyjnego z obu stron wzdłuż przebiegu rysy nawierca się otwory. Odstęp pomiędzy nawierconymi otworami wynosi zawsze połowę grubości elementu budowlanego, głębokość ok. 3/4 grubości elementu budowlanego. Nawiercanie otworów odbywa się na ukos pod kątem 45° do środka rysy.

    WYKONANIE
    INTRASIT® PU-Aquastop 11P wprowadza się do rys przewodzących wodę metodą iniekcji przez pakery i za pomocą pomp ręcznych lub napędzanych silnikiem.
    1.W przypadku iniekcji osadzić pakery iniekcyjne.
    2.W razie potrzeby obszary rys pomiędzy pakerami zamknąć stosując HADALAN® MBH 12E i HADALAN® SM 57DD lub INTRASIT® Rasant 55Z.
    3.Do wykonania trwałych uszczelnień wymagane jest wykonanie uzupełniającej iniekcji z użyciem INTRASIT® PU-Injekt 12P. W tym celu bezpośrednio po iniekcji przez te same pakery wtłacza się INTRASIT® PU-Injekt 12P.
    4.Sprzęt i narzędzia robocze czyścić natychmiast po ich użyciu preparatem HADALAN® EPV 38L.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Nie nadaje się do trwałego sklejania (przywracania ciągłości pracy). Do tego celu należy stosować HADALAN® MBH 12E.
    • INTRASIT® PU-Aquastop 11P usuwać na świeżo za pomocą preparatu HADALAN® EPV 38L.
    • Przestrzegać instrukcji WTA.
    • INTRASIT® PU-Aquastop 11P służy do szybkiego a nie do trwałego uszczelniania rys. Dlatego rysy muszą być poddane iniekcji uzupełniającej za pomocą materiału INTRASIT® PU-Injekt 12P.
    • W przypadku występowania temperatur poniżej +5 °C wstrzymać prace.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie

      Pojemnik

      Forma dostawy
      Temperatura stosowania
      Ciężar objętościowy1)
      Lepkość 1)
      Początek ekspansji

      Czas stosowania


      Składowanie
      wiadro blaszane / butelka blaszana
      1 kg (11 x 1 kg/karton)

      +5 °C do +35 °C
      1,1 kg/l
      500 - 1000 mPa.s
      ok. 15 sekund od kontaktu z wodą
      bez ograniczeń, w otwartym pojemniku tworzy kożuch
      12 miesięcy


       Produkty systemowe