Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® SE-SB 10D

Preparat wiążący zarodniki pleśni o 3-stopniowym systemie działania
Obszary zastosowań:
 • Suche i lekko wilgotne, chłonne podłoża mineralne
 • Powierzchnie poziome i pionowe

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® SE-SB 10D jest niezawierającym rozpuszczalników preparatem do gruntowania o wielostopniowym działaniu. Dzięki zastosowaniu szczególnie wysokodyspersyjnej, specjalnej kombinacji środków wiążących zarodniki są w niezawodny sposób przyklejane do podłoża. Jednocześnie krzemianowy środek wiążący wzmacnia powierzchnię materiału budowlanego i zwiększa jego alkaliczność. Zawarty w preparacie środek hydrofobizujący zmniejsza przenikanie wilgoci do podłoża.
Rozprzestrzenianie się porastania przez grzyby pleśniowe w wyniku wysiewu zarodników zostaje, zwłaszcza podczas prac renowacyjnych, znacznie ograniczone dzięki INTRASIT® SE-SB 10D.
 • Wiąże zarodniki grzybów pleśniowych i znajdujący się na mineralnych powierzchniach materiałów budowlanych pył (kurz, cząstki cementu i kwarcu).
 • Wzmacnia powierzchnie materiałów budowlanych dzięki wiązaniom krzemianowym
 • Redukuje przenikanie wilgoci
 • Wysoka zdolność penetracji dzięki specjalnej kombinacji substancji czynnych w nanoskali
 • Gotowy do użycia
 • Nie zawiera chloru
 • Nie zawiera kwasów

SKłADNIKI
Organiczne i nieorganiczne środki wiążące, środki hydrofobizujące, środki zwilżające

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® SE-SB 10D jako część składowa systemu szybkiej renowacji, do wiązania zarodników pleśni na podłożu.
  Przy rozbiórce zaatakowanego pleśnią tynku lub muru uwalnianie się zarodników do otaczającego powietrza zostaje znacznie zredukowane.
  Jednocześnie INTRASIT® SE-SB 10D może być stosowany jako środek gruntujący na nowo wykonanych powierzchniach tynków, i w ten sposób przeciwdziała ponownemu porażeniu przez pleśnie. Na koniec, w systemie szybkiej renowacji pokrytego pleśnią podłoża, powierzchnia jest malowana farbą INTRASIT® SE-SF 70A.

  ZUżYCIE
  W zależności od chłonności
  podłoża

  0,2 - 0,3 kg/m2

   WYKONANIE
   1.INTRASIT® SE-SB 10D jest gotowy do użycia i nakłada się go w stanie nierozcieńczonym na podłoże za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk. Chronić przylegające elementy budowli.
   2.Po przeschnięciu przez ok. 30 minut można rozpocząć prace rozbiórkowe.
   3.W przypadku stosowania INTRASIT® SE-SB 10D jako środka gruntującego, bezpośrednio po przeschnięciu powierzchni do matowo-wilgotnego wyglądu można ją malować farbą INTRASIT® SE-SF 70A.
   4.Sprzęt (do spryskiwania) czyścić wodą natychmiast po użyciu.

   WAżNE WSKAZóWKI
   • Przylegające elementy budowli chronić przed rozpryskami i mgłą rozpryskową.
   • Nie nakładać na podłoża nasycone wodą.

   BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
   Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie
     Pojemnik
     Forma dostawy
     Temperatura stosowania
     Wartość pH
     Barwa

     Składowanie
     kanister polietylenowy
     5 kg
     120 poj. na palecie
     +5 °C do +35 °C
     ok. 11,5
     biała, po wyschnięciu przezroczysta
     w zabezpieczonym przed mrozem, chłodnym miejscu, 12 miesięcy


      Produkty systemowe