Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® SE-SF 70A

Farba renowacyjna do miejsc pokrytych pleśnią o długim czasie działania
Obszary zastosowań:
 • Wewnątrz i na zewnątrz budowli
 • Podłoża mineralne
 • Płyty gipsowo-kartonowe, tapety oraz stabilne i nośne stare powłoki malarskie

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® SE-SF 70A jest posiadającą zdolność dyfuzji, bardzo dobrze kryjącą organiczno-silikatową farbą o wielokierunkowym działaniu zapobiegającym rozwojowi pleśni.
Farba INTRASIT® SE-SF 70A zawiera w swoim składzie kombinację substancji czynnych, które długotrwale chronią powłokę malarską przed działaniem organizmów mikrobiologicznych.
Ze względu na kapilarną zdolność przewodzenia i bardzo dobrą dyfuzję pary wodnej, w powiązaniu z systemem renowacji hahne, w znacznym stopniu ulega zmniejszeniu zawilgocenie powierzchni. Ponieważ sama farba oraz powierzchnia materiałów budowlanych, a także produkt systemowy INTRASIT® SE-SB 10D, jako środek gruntujący, mają wysoki odczyn alkaliczny, zostaje w ten sposób wyeliminowana pożywka dla pleśni.
 • Otwarta dyfuzyjnie
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Długi czas działania
 • Łatwa w stosowaniu
 • Duża siła krycia

SKłADNIKI
Zawiesina na bazie tworzywa sztucznego, pigmenty, wypełniacze, silikaty alkaliczne, środki ochrony powłoki

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® SE-SF 70A jako część składowa systemu szybkiej renowacji antypleśniowej, do wykonywania trwałych, barwnych i hamujących rozwój pleśni powłok malarskich na powierzchniach ścian i sufitów.

  ZUżYCIE
  Na każdą powłokę malarską:ok. 0,15 l/m2

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być czyste, wolne od tłuszczów i nośne.
   Chłonne podłoża mineralne gruntować produktem INTRASIT® SE-SB 10D

    WYKONANIE
    1.Nanosić farbę INTRASIT® SE-SF 70A cienkimi warstwami przy pomocy pędzla, wałka lub ławkowca.
    2.Do wykonania pierwszej warstwy farbę rozcieńczyć wodą w ilości ok. 20 %. Drugą warstwę wykonywać farbą nierozcieńczoną.
    3.Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +35 °C.
    • Przestrzegać odnośnych przepisów dotyczących postępowania z powierzchniami porażonymi przez grzyby pleśniowe, jak np. „Podręcznik poszukiwania przyczyn i renowacji w przypadku rozrastania się grzybów pleśniowych w pomieszczeniach (Federalny Urząd Środowiska) lub „Zalecenia dotyczące postępowania przy renowacji pomieszczeń porażonych grzybami pleśniowymi (Krajowy Urząd Ochrony Zdrowia Badenii-Wirtembergii)”.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Produkt jest alkaliczny. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Barwa
      Wartość pH
      Temperatura stosowania
      Ciężar objętościowy
      Składowanie
      wiadro PE
      15 l
      24 poj. na palecie
      biała
      11,3
      +5 °C do +35 °C
      1,6 kg/l

      w zabezpieczonym przed mrozem i chłodnym miejscu, 12 miesięcy


       Produkty systemowe