Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® SE-SL 18DD

Roztwór czyszczący do usuwania nalotów pleśni
Obszary zastosowań:
 • Naloty zielonych alg na nawierzchniach brukowych, elewacjach, meblach ogrodowych, w pomieszczeniach z ujęciem wody, na parapetach okiennych itd.
 • Porażenie pleśnią powierzchni tynku, tapet, powłok malarskich

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® SE-SL 18DD jest łatwym w stosowaniu, gotowym do użycia płynem czyszczącym.
Dzięki zastosowaniu specjalnych surowców do środków piorących o działaniu grzybobójczym możliwe jest szerokie spektrum działania tego preparatu.
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Gotowy do użycia
 • Nie podlega obowiązkowi znakowania
 • Nie wybiela
 • Nie zawiera chloru
 • Nie zawiera kwasów

SKłADNIKI
czwartorzędowy związek amonowy 2,45 %
kationowe związki powierzchniowo czynne < 5 %

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® SE-SL 18DD jako część składowa systemu szybkiej renowacji podłoży zaatakowanych przez pleśnie, do skutecznego usuwania grzybów pleśniowych lub innych zanieczyszczeń mikrobiologicznych, np. nalotów zielonych alg.

  ZUżYCIE
  W zależności od właściwości
  powierzchni

  0,1 - 0,2 kg/m2

   WYKONANIE
   1.INTRASIT® SE-SL 18DD jest gotowy do użycia i może być nakładany za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk.
   2.Po upływie czasu działania wynoszącego ok. 24 godzin można widoczne jeszcze naloty usunąć mechanicznie, np. za pomocą gąbki lub szczotki.
   3.Sprzęt i narzędzia czyścić wodą po ich użyciu.

   WAżNE WSKAZóWKI
   • Przestrzegać odnośnych przepisów dotyczących postępowania z powierzchniami porażonymi przez grzyby pleśniowe, jak np. „Podręcznik poszukiwania przyczyn i renowacji w przypadku rozrastania się grzybów pleśniowych w pomieszczeniach (Federalny Urząd Środowiska) lub „Zalecenia dotyczące postępowania przy renowacji pomieszczeń porażonych grzybami pleśniowymi (Krajowy Urząd Ochrony Zdrowia Badeni-Wirtembergii)”.
   • Chronić przylegające elementy budowli.

   BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
   Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Unikać kontaktu ze skórą i wdychania rozpylonej mgły.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie
     Pojemnik
     Forma dostawy
     Temperatura stosowania
     Wartość pH
     Barwa
     Składowanie
     kanister polietylenowy
     5 kg
     120 poj. na palecie
     +5 °C do +35 °C
     ok. 7,5
     przezroczysta
     w zabezpieczonym przed mrozem i chłodnym miejscu, 12 miesięcy


      Produkty systemowe