Suche

INTRASIT® SanUno-WTA 54Z

Jednowarstwowy, hydrofobowy tynk renowacyjny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli
Obszary zastosowań:
 • Wewnątrz i na zewnątrz budowli
 • Renowacja murów
 • System renowacyjny INTRASIT®

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® SanUno-WTA 54Z jest suchą, gotową, mineralną zaprawą tynkarską nadającą się do pompowania, przeznaczoną do wykonywania „oddychającego” tynku o dużej zdolności absorbowania soli. Łączną grubość tynku do 30 mm należy wykonywać jedną warstwą.
Spełnia wymagania WTA.
Grupa zapraw P II wg normy DIN V 18550.
 • Szybko wiąże
 • Nakładany jedną warstwą
 • Nadaje się do pompowania, bez mieszalnika wtórnego
 • Silnie hydrofobowy
 • Mrozoodporny

SKłADNIKI
Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, środki uszczelniające, proszek dyspersyjny z tworzywa sztucznego, środek powodujący powstawanie porów w tynku

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® SanUno-WTA 54Z do renowacji zasolonych i zawilgoconych powierzchni ścian wewnątrz i na zewnątrz budowli.
  Jako tynk cokołowy w zagrożonych miejscach.

  PRZYGOTOWANIE PODłOżA
  Z podłoża całkowicie usunąć resztki tynku, luźne cząstki, pył. Skuć stary tynk w promieniu 80 - 100 cm wokół uszkodzonego miejsca.
  Wydrapać zmurszałe spoiny w murze do głębokości 2 - 3 cm i wymienić uszkodzone cegły. Bardzo chłonne podłoża wstępnie zwilżyć.
  Dla polepszenia przyczepności należ zgodnie z WTA wykonać tynk natryskowy (obrzutkę) z zaprawy INTRASIT® VS-WTA 54Z pokrywając podłoże w formie siatki.

   WYKONANIE
   Wytycznymi są normy DIN V 18550 dot. tynków i norma DIN 1053 dot. wykonywania murów oraz instrukcja WTA 2-9-04/D.
   1.INTRASIT® SanUno-WTA 54Z wsypywać do wody i intensywnie mieszać przez 2 do 3 minut za pomocą odpowiedniego mieszadła do zapraw aż do otrzymania jednorodnej masy bez grudek.
   Zalecana proporcja mieszanki:
   30 kg INTRASIT® SanUno-WTA 54Z : 6,5 do 7 l wody.
   2.W zależności od podłoża i obciążenia solami nakładać zaprawę INTRASIT® SanUno-WTA 54Z warstwami do uzyskania łącznej grubości tynku wynoszącej od 20 do 30 mm. INTRASIT® SanUno-WTA 54Z nanieść warstwą o grubości 10 mm, krótko odczekać, żeby ściągnęła i następnie nałożyć tynk do pełnej grubości.
   3.Powierzchnię wyrównać w kierunku pionowym i poziomym. W zależności od warunków schnięcia tynku INTRASIT® SanUno-WTA 54Z może być najwcześniej po ok. 2 godzinach przecierany (filcowany) względnie można mu nadać odpowiednią strukturę.
   4.Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.


   W przypadku stosowania agregatów tynkarskich nie jest wymagane użycie mieszalnika wtórnego. Wielkość ustawianej ilości wody zależy od typu urządzenia i wymaganej konsystencji. (wartość orientacyjna dla agregatu tynkarskiego PFT G4 ze ślimakiem 6/3 wynosi ok. 210 l/h).WAżNE WSKAZóWKI
   • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +30 °C.
   • Zabezpieczyć świeży tynk przed zbyt szybkim schnięciem i działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
   • Spełnia wszystkie wymagania normy DIN V 18550 i instrukcji WTA dot. tynków renowacyjnych.

   BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
   Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie
     Pojemnik
     Forma dostawy
     Barwa
     Temperatura stosowania
     Czas stosowania
     Cement zgodny z
     Kruszywa zgodne z
     Uziarnienie
     Nadzór nad utrzymaniem
     jakości

     Zawartość porów powietrznych
     Współczynnik odporności
     na dyfuzję pary wodnej µ
     Składowanie
     worek papierowy
     30 kg
     35 worków na palecie
     naturalna biel
     +5 °C do +30 °C
     ok. 2 godzin
     DIN 1164
     DIN 4226
     0 - 1,2 mm

     norma DIN 18557 dot. gotowych zapraw
     zgodnie z WTA > 25 %

     zgodnie z WTA < 12
     w suchym miejscu, 6 miesięcy


      Produkty systemowe