Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® FP 54Z

Tynk filcowany
Obszary zastosowań:
 • Do wykonywania indywidualnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz
 • Do wyrównywania tynków mineralnych
 • Jako zaprawa naprawcza również na starych powłokach
 • Uniwersalne zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz
 • Nadaje się również do stosowania jako tynk wierzchni w zespolonych systemach termoizolacyjnych

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® FP 54Z jest wzmocnionym włóknami tynkiem renowacyjnym, służącym do wykonywania tynków filcowanych wewnątrz in na zewnątrz obiektów budowlanych. Produkt wyróżnia się łatwą obrabialnością i stosowaniem i wykazuje wyjątkowo niewielką kurczliwość. Dzięki maksymalnemu uziarnieniu 0,6 mm można wykonywać powierzchnie rustykalne i filcowane.
 • Mineralny
 • Wzmocniony włóknami
 • Wysoka stabilność
 • Znakomita przyczepność
 • Niewielka kurczliwość
 • Łatwe stosowanie
 • Hydrofobowy
 • Ulepszony dodatkiem włókien

SKłADNIKI
Znirmalizowane cementy, kruszywa mineralne

  ZASTOSOWANIE
  Wzmocniony włóknami drobnoziarnisty tynk renowacyjny do wykonywania filcowanych powierzchni tynkowanych wewnątrz i na zewnątrz.

  PRZYGOTOWANIE PODłOżA
  Podłoże musi być nośne, chłonne, suche, wolne od pyłu, olejów szalunkowych lub innych środków antyadhezyjnych (ewentualnie należy je oczyścić lub usunąć luźne cząstki). Przy ocenie stanu podłoża należy przestrzegać wymagań zawartych w przepisach i normach VOB/C, DIN 18350ust . 3 oraz normy dotyczącej tynków DIN V 18550, DIN EN 13914 część 1.
  Do kładzenia tynku filcowanego nadają się nośne stare tynki grup zapraw P II i P III
  (wytrzymałości na ściskanie ≥ CS II) oraz dobrze trzymające się powłoki z żywic syntetycznych i powłoki dyspersyjne. Tynk podkładowy oczyścić i zbadać jego wytrzymałość.

   WYKONANIE
   Odnośnymi wytycznymi są: normy DIN 18550, DIN EN 998-1 oraz DIN 1053 dot. wykonywania murów.
   1.Zawartość worka wymieszać z ok. 4,5 l czystej wody posługując się w tym celu odpowiednim mieszadłem. Ewentualnie dodać jeszcze trochę wody, aby powstał tynk dający się nakładać za pomocą kielni.
   2.INTRASIT® FP 54Z nakładany jest równą warstwą na podłoże jako tynk końcowy i następnie filcuje się go dla uzyskania odpowiedniej struktury powierzchni.
   3.Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą na świeżo po ich użyciu.


   Może być stosowany również do wykonywania struktur rustykalnych. Od grubości 4 mm nakładać tynk w kilku warstwach lub przewidzieć zastosowanie na całej powierzchni wkładki z włókniny. Należy przy tym zwracać uwagę na wystarczające przykrycie włókniny. Świeży tynk chronić przed zbyt szybkim schnięciem i przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silnym, zacinającym deszczem, mrozem itp.).WAżNE WSKAZóWKI
   • Przestrzegać temperatury stosowania w zakresie od +5 °C do +30 °C.
   • Nie stosować stężałego materiału.
   • Przestrzegać podanej ilości wody.
   • Świeży tynk chronić przed zbyt szybkim schnięciem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia.
   • Nie stosować na podłożach zawierających gips.

   BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
   Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą.
   Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w transporcie, składowaniu i obchodzeniu się z produktem podane są w aktualnej karcie bezpieczeństwa preparatu niebezpiecznego.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie
     Pojemnik
     Forma dostawy
     Barwa
     Grupa zapraw


     Ziarnistość
     Grubość warstwy

     Temperatura stosowania
     Czas stosowania
     Zapotrzebowanie na wodę
     Składowanie
     worek papierowy
     20 kg
     48 worków na pal.
     biała
     CS II wg DIN EN
     998-1 PII wg DIN V 18550
     0-0,6 mm
     0-4 mm z wkładką włókninową do 8 mm
     +5 °C do +30 °C
     1-2 godzin
     ok. 4,5 l na 20 kg
     w suchym miejscu na drewnianej palecie , 12 miesięcy