Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® BLS 54TR

Bezskurczowa zaprawa wypełniająca do nawierconych otworów
Obszary zastosowań:
 • Wewnątrz i na zewnątrz budowli
 • Mur

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® BLS 54TR jest mineralną, bezskurczowo twardniejącą zaprawą wypełniającą, o dobrej płynności i wysokiej przepuszczalności dla wprowadzanych później płynów iniekcyjnych.
Jest odporna na występujące często w murze, rozpuszczalne w wodzie siarczany.
Z uwagi na małą wielkość ziarna daje się pompować przy użyciu odpowiednich urządzeń.
 • Płynna
 • Bezskurczowa
 • Odporny na siarczana
 • Daje się łatwo nawiercać
 • Dyfuzyjna

SKłADNIKI
Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, środki powodujące pęcznienie, mączka dyspersyjna z tworzywa sztucznego

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® BLS 54TR do wypełniania pustek i nawierconych otworów przy doszczelnianiu pomieszczeń piwnicznych od wewnątrz w formie poziomej izolacji chemicznej.

  ZUżYCIE
  Na litr pustkiok. 1,8 kg


   1)W temperaturze +20 °C i przy 60 % względnej wilgotności powietrza. WYKONANIE
   Wytyczna: norma DIN 1053 dot. wykonania murów.
   1.INTRASIT® BLS 54TR powoli wsypywać do czystej wody w czystym pojemniku do zarabiania, jednocześnie energicznie mieszają aż do uzyskania jednorodnej płynnej, nie zawierającej grudek masy.
   Zalecana proporcja mieszanki:
   25 kg INTRASIT® BLS 54TR : 8,5 l wody
   2.W ciągu 45 minut napełnić zaprawą przez lejek nawiercone otwory.
   3.Alternatywnie można INTRASIT® BLS 54TR podawać za pomocą odpowiednich maszyn. Należy przy tym uwzględnić maksymalną wielkość ziarna (maks. 0,5 mm).
   4.Najwcześniej po 2 dniach ponownie wywiercić otwory w stwardniałej zaprawie.
   5.Wykonać iniekcję stosując INTRASIT® VK 10A, INTRASIT® MEK 18OS lub INTRASIT® BLK 18OS.
   6.Po całkowitym przesączeniu się płynów iniekcyjnych wymieszać INTRASIT® BLS 54TR z wodą do uzyskania masy o konsystencji pasty.
   Zalecana proporcja mieszanki:
   25 kg INTRASIT® BLS 54TR : 7,5 l wody
   7.Następnie wypełnić nawiercone otwory wymieszaną masą i zaszpachlować w jednej płaszczyźnie ze ścianą.
   8.Sprzęt i narzędzia czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu.


   Przy niskich temperaturach, wysokiej wilgotności powietrza i mokrym murze można przyspieszyć proces wiązania dodając maks. 5 % INTRASIT® Rasant 55Z.WAżNE WSKAZóWKI
   • Nie nadaje się do wtłaczania w rysy.

   BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
   Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie
     Pojemnik
     Forma dostawy
     Temperatura stosowania
     Czas stosowania1)
     Największe ziarno
     Czas twardnienia1)
     Wytrzymałość na rozciąganie
     przy zginaniu po 28 dniach
     Wytrzymałość na ściskanie
     po 28 dniach
     Składowanie
     worek papierowy
     25 kg
     30 worków na palecie
     +5 °C do +35 °C
     ok. 45 minut
     0,5 mm
     ok. 2 dni

     1,2 N/mm2

     3,6 N/mm2
     w suchym miejsc, 12 miesięcy


      Produkty systemowe