Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® SM 54Z

Wodoszczelna zaprawa do wykonywania robót uszczelniających i wyobleń
Obszary zastosowań:
 • Budownictwo podziemne
 • Powierzchnie betonowe i jastrychowe
 • Uszczelnianie piwnic
 • Tynk cokołowy

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® SM 54Z jest fabrycznie wymieszaną, hydraulicznie wiążącą zaprawą uszczelniającą.
Osiąga wysoką przyczepność i wytrzymałość dzięki korzystnemu połączeniu ziarnistości, wysokiej jakości cementu i sproszkowanego tworzywa sztucznego.
 • Łatwa w obróbce i stosowaniu
 • Uniwersalna
 • Mrozoodporna
 • Hydrofobowa
 • O dobrej przyczepności
 • Wysoka przyczepność i wytrzymałość już po 24 godzinach

SKłADNIKI
Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, środki pomocnicze, mączka dyspersyjna z tworzywa sztucznego, środki uszczelniające

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® SM 54Z do wykonywania tynków uszczelniających i wyobleń. Na murze i betonie.
  Jako zaprawa murarska i zaprawa do spoinowania.

  ZUżYCIE
  Przy grubości tynku 1 cm
  Wyoblenia
  ok.18 kg/m2
  ok. 2 kg/mb

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od lodu, pyłu, brudu i od resztek zaprawy.

    WYKONANIE
    Wytycznymi są: norma DIN 1053 dot. wykonania murów i norma DIN V 18550 dot. tynków.
    Podłoże zagruntować materiałem INTRASIT® Aquarol 10A. Alternatywnie tak wcześniej zwilżyć wodą, żeby w chwili nakładania zaprawy podłoże było matowo-wilgotne.
    1.INTRASIT® SM 54Z powoli wsypywać do czystej wody w czystym pojemniku do zarabiania, energicznie mieszając aż do uzyskania masy o konsystencji pasty nie zawierającej grudek.

    Zalecane proporcje mieszanki:

    Obrzutka nakładana natryskowo:
    25 kg INTRASIT® SM 54Z + 3,5 l wody
    + 1 kg HADALAN® HE 10D

    Zaprawa wodoszczelna:
    25 kg INTRASIT® SM 54Z + 4,0 l wody

    Zaprawa uszczelniająca do robót pod ziemią:
    25 kg INTRASIT® SM 54Z + 3,0 l wody
    + 1 l IMBERAL® BES 10B

    Zaprawa naprawcza:
    25 kg INTRASIT® SM 54Z + 3,0 l wody
    + 1 kg HADALAN® HE 10D
    2.Zaprawę zużyć w ciągu 30 minut za pomocą zwykłych narzędzi.
    3.Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +30 °C.
    • Przestrzegać czasu stosowania wynoszącego 30 minut

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Grupa zapraw
      Temperatura stosowania
      Czas stosowania
      Możliwość nakładania innych
      materiałów
      Osiąga wymaganą
      wytrzymałość
      Wytrzymałość na ściskanie
      po 24 godz.
      po 28 dniach
      Składowanie
      worek papierowy
      25 kg
      42 worki na palecie
      P III
      +5 °C do +30 °C
      30 minut

      po ok. 2 godzinach

      po 7 dniach

      > 5 N/mm2
      ok. 24 N/mm2
      w suchym miejscu, 6 miesięcy


       Produkty systemowe