Suche

INTRASIT® FSM Winter 56Z

Ulepszona polimerami, szybko twardniejąca zaprawa specjalna do stosowania w temperaturach do -5 °C
Obszary zastosowań:
 • Wewnątrz i na zewnątrz budowli
 • Budownictwo lądowe nadziemne i podziemne
 • Wyoblenia i szpachlowanie
 • Na betonie, tynku, murze i jastrychu

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® FSM Winter 56Z jest hydraulicznie wiążącą, wodoszczelną zaprawą polimerowo-cementową.
Kombinacja poprawiających przyczepność polimerów, specjalnych cementów, włókien wysokomodułowych w połączeniu z precyzyjnie dopasowaną krzywą przesiewu (uziarnienia) zapewnia stałe dobre właściwości obróbki i stosowania.
 • Mrozoodporna i odporna na sole wysypywane zimą
 • Uniwersalne zastosowanie
 • Szybko twardnieje
 • Ulepszona dodatkiem włókien i polimerów
 • Wodoszczelna
 • Wykazuje niewielką kurczliwość

SKłADNIKI
Cementy specjalne, proszek polimerowy, kruszywa mineralne, włókna z tworzywa sztucznego, środek obniżający temperaturę zamarzania, aktywatory, środki pomocnicze

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® FSM Winter 56Z jest szybkowiążącą zaprawą cementową uniwersalnego stosowania.
  Produkt nadaje się doskonale do wykonywania wyobleń, naprawiania ubytków w betonie, tynku i murze oraz do szybkich prac naprawczych na podłożach mineralnych.
  W połączeniu z materiałami izolacyjnymi „dla wszystkich warunków pogodowych” IMBERAL® 2K Winter 26B i IMBERAL® SKB 89B zaprawa INTRASIT® FSM Winter 56Z nadaje się do przygotowywania podłoża również w temperaturach poniżej 0 °C.

  ZUżYCIE
  Przy grubości tynku 1 cm
  Wyoblenia
  ok. 17 kg/m2
  ok. 2 kg/mb

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od lodu i szronu, pyłu, brudu, spieczonych warstw i innych zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność i działających antyadhezyjnie.

    WYKONANIE
    Wytycznymi są: norma DIN 1053 dot. wykonania murów i norma DIN V 18550 dot. tynków.
    1.INTRASIT® FSM Winter 56Z powoli wsypywać do czystej wody w czystym pojemniku do zarabiania, energicznie mieszając aż do uzyskania masy o konsystencji pasty i nie zawierającej grudek (na 25 kg proszku ok. 3 l wody). Po 3 minutach dojrzewania jeszcze raz krótko wymieszać.
    2.Zaprawę zużyć w podanym czasie stosowania przy pomocy zwykłych narzędzi. Materiału, który jest już w trakcie wiązania, nie wolno więcej mieszać ani rozcieńczać.
    3.Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od -5 °C do +20 °C.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Pojemnik
      Forma dostawy
      Grupa zapraw
      Gęstość nasypowa
      Gęstość świeżej zaprawy
      Temperatura stosowania
      Zapotrzebowanie na wodę
      dla każdego worka 25 kg
      Czas stosowania
      - w temp. +20 °C
      - w temp. +5 °C
      Można na niej nakładać
      następne materiały
      - w temp. +20 °C
      - w temp. +5 °C
      Wytrzymałość na ściskanie
      po 24 godz.
      - w temp. +20 °C
      - w temp. +5 °C
      Składowanie
      worek papierowy
      25 kg
      30 worków na palecie
      P III
      1,38 kg/l
      1,75 kg/l
      -5 °C do +20 °C

      ok. 3 l

      ok. 15 minut
      ok. 40 minut


      po ok. 6 godz.
      po ok. 24 godz.


      ok. 7,6 N/m2
      ok. 6,8 N/m2
      w suchym miejscu, 6 miesięcy