Weitere Marken von Sievert
Suche

HADALAN® EBG 13E - Masa do renowacji posadzek do wilgotnych podłoży

Podczas renowacji istniejących budynków wilgotne podłoża w piwnicach budynków mieszkalnych i pomieszczeń magazynowych stanowią trudny problem, którego rozwiązanie wymaga znacznych nakładów finansowych. Ważnym wymaganiem umożliwiającym użytkowanie takich obiektów renowacji jest przy tym minimalny stopień suchości. Ponadto z powodu często ograniczonej wysokości kondygnacji wymagana jest mała wysokość budowy przy renowacji przeciwwilgociowej. Z uwagi na możliwe rodzaje renowacji potencjały takich już istniejących budynków często mogły być tylko niedostatecznie wykorzystane lub stosowane były bardzo kosztowne i czasochłonne metody.

Dzięki masie do renowacji posadzek HADALAN® EBG 13E firmy Heinrich Hahne GmbH & Co. KG dostępny jest teraz materiał, który przez swoje specyficzne właściwości może być stosowany na wilgotnych podłożach w zmiennych grubościach warstwy. Szybkie utwardzanie i rozkładanie w jednej operacji zwiększa możliwości rozwiązywania takich problemów.

Poza tym materiał jest paroprzepuszczalny, nie zawiera rozpuszczalników i jest odporny na chemikalia. Nadaje się także do stosowania na zewnątrz.

Firma Heinrich Hahne GmbH & Co. KG, opracowując masę do renowacji posadzek HADALAN® EBG 13E, osiągnęła znaczny postęp w dziedzinie renowacji wilgotnych podłoży. Otwiera to nowe perspektywy dla przedsiębiorstw budowlanych zajmujących się trudnymi problemami renowacji istniejących budynków.

Jury przekonały innowacyjne i pragmatyczne cechy tego produktu zwłaszcza przydatne do zakresu zastosowań budownictwa renowacyjnego.

Wyróżnienie "Nagroda za innowacyjność produktu"

Forum Praxis Altbau "Damit machen Sie Boden gut" (Tym poprawisz grunt)

Informacje o produkcie HADALAN® EBG 13E