Weitere Marken von Sievert
Suche

HADALAN® DS91 13P Powłoka uszczelniająca najnowszej generacji

Balkony, tarasy i loggie coraz częściej stają się rozszerzoną przestrzenią mieszkalną. W związku z tym rosną także stawiane im wymagania użytkowe. Jednocześnie należą one do najbardziej narażonych na obciążenia części budowli, ponieważ stałe naprzemienne występowanie ciepła i zimna, suchości i wilgoci często i szybko prowadzi do szkód wilgociowych i pęknięć lub rys. 2-składnikowa powłoka uszczelniająca HADALAN® DS91 13P jest wysokiej jakości bezszwową hydroizolacją bez wkładki zbrojącej z włókniny, która nadaje nowy wymiar renowacji balkonów za pomocą płynnych tworzyw sztucznych.

 • trwała renowacja wilgotnych podłoży bez usuwania starych okładzin w systemie z HADALAN® EBG 13E
 • balkony
 • tarasy
 • schody zewnętrzne
 • loggie

Obszary zastosowania

 • Powierzchnie balkonów i tarasów
 • pergole
 • Podłoża betonowe i jastrychowe
 • Plattierungen

Krótka charakterystyka produktu

Nasze płynne tworzywo sztuczne HADALAN® DS91 13P wykorzystywane jest najczęściej na powierzchniach balkonów, które - jako wystające elementy budowli - narażone są na duże ryzyko pękania. HADALAN® DS91 13P na bazie żywicy poliuretanowej posiada podwyższoną zdolność mostkowania rys i zapewnia skuteczne uszczelnienie o grubości warstwy 1-2 mm.

 

Opakowanie kombi/
opakowanie mieszane:
13 kg/4 kg
Kolor:srebrno-szary
Temperatura stosowania:+8 °C bis +30 °C
Czas stosowania:ok. 20 minut
Regenfest:nach 1 Stunde1
Begehbar:nach ca. 1 Tag1
W zależności od grubości
warstwy:
ok. 1,2 kg/m2

1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %

WłAśCIWOśCI
HADALAN® DS91 13 jest dwuskładnikową masą uszczelniającą na bazie żywicy poliuretanowej. Po utwardzeniu otrzymuje się elastyczną i wytrzymałą powłokę, która nie traci swojej elastyczności również w niskich temperaturach. Materiał przeznaczony jest do uszczelniania (izolacji) balkonów zgodnie z normą DIN 18531-5 jako dopuszczona do stosowania powłoka uszczelniająca spełniająca wymagania ETAG 005 bez włókniny zbrojeniowej.
 • Elastyczny w niskich temperaturach
 • Można go stosować bez włókniny zbrojeniowej
 • Przekrywa rysy
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Paroprzepuszczalny

SKłADNIKI
Żywica poliuretanowa, wypełniacze funkcjonalne, pigmenty

  ZASTOSOWANIE
  HADALAN® DS91 13P jako uszczelnienie (izolacja) podłoży mineralnych i ceramicznych na balkonach i tarasach Zgodnie z normą DIN 18531-5 nie wymaga stosowania włókniny zbrojeniowej. Dzięki znakomitym właściwościom układania można bezpiecznie i łatwo wykonywać powłoki uszczelniające bez spoin (przerw roboczych) również w obrębie połączeń i detali elementów budowlanych. HADALAN® DS91 13P jest produktem systemowym, który można stosować jako uszczelnienie na HADALAN® EBG 13E również na podłożach krytycznych. Warstwę użytkową wykonuje się za pomocą różnych systemów tworzących górną powłokę.

  Obszary zastosowania:

  • Powierzchnie balkonów i tarasów
  • Galerie, loggie
  • Powierzchnie betonowe i jastrychowe
  • Schody zewnętrzne
  • Uszczelnienie wg DIN 18531-5
  • Strefy połączeń

  ZUżYCIE
  W zależności od grubości
  warstwy
  Grubość warstwy według
  DIN 18531-5 2 mm

  ok. 1,2 kg/m2

  ok. 2,4 kg/m2


   1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   Podłoże musi być nośne, czyste i wolne od rys oraz substancji antyadhezyjnych. Zabrudzenia, środki antyadhezyjne, oleje, resztki zaprawy, stare powłoki malarskie itd. należy usunąć mnetodą śrutowania, frezowania lub piaskowania. Zawartość wilgoci resztkowej podłoża nie może przekraczać 4 % wagowo. Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm2.
   Jako warstwę membranową w systemie ochrony balkonów HADALAN® należy stosować HADALAN® EBG 13E w postaci masy samorozlewnej o grubości warstwy 2 mm. Materiał można nakładać na wilgotne podłoża i pełni on funkcję warstwy wyrównującej ciśnienie pary wodnej. Kolejną warstwę HADALAN® DS91 13E można nakładać na utwardzoną warstwę HADALAN® EBG 13E bez dodatkowej warstwy kontaktowej (piasek kwarcowy).
   Przed rozpoczęciem wykonywania powłok powierzchnia podłoża musi być sucha. Wilgoć na podłożu prowadzi do powstawania pęcherzy powietrza i/lub problemów z przyczepnością. Przed nakładaniem powłok należy odpowiednio przygotować istniejące szczeliny dylatacyjne (wbudowanie profili dylatacyjnych itp.). W celu zachowania ciągłości pracy trzeba je przejąć do warstwy uszczelniającej (izolacyjnej).

    WYKONANIE
    1.Całą ilość utwardzacza dodaje się do żywicy. Oba składniki należy następnie wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki (ok. 400 obr/min) z mieszadłem krzyżakowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Czas mieszania wynosi co najmniej 2 minuty.
    2.Następnie materiał należy przelać do czystego naczynia i ponownie krótko wymieszać. Jest to konieczne, ponieważ niejednorodnie wymieszany materiał (ze ścianek naczynia lub z mieszadła) prowadzi do uszkodzenia izolacji (materiał nie twardnieje i pozostaje kleisty).
    3.Po wymieszaniu materiał nakłada się najpierw w strefach połączeń, przejść itd.
    4.Następnie HADALAN® DS91 13P rozprowadza się równomiernie przy użyciu zębatej kielni (Zahnleiste Spezial, nr art. 1041349) do grubości warstwy 2 mm. Do nakładania materiału na krawędziach i progach wskazane jest posługiwanie się wałkiem. z moherowym włosiem
    5.Do wykonywania powłok na powierzchniach nachylonych i pionowych konsystencję materiału można zagęścić przez dodanie HADALAN® SM 57DD. W tym celu należy do 4 kgHADALAN® DS91 dodać 1 - 2 l HADALAN® SM 57DDi jednorodnie wymieszać.
    6.1Wykonanie powłoki jednobarwnej
    Po utwardzeniu powłokę wykonaną z HADALAN® DS91 13P należy pomalować
    HADALAN® PUR Top 32P farbig.
    6.2Wykonanie z posypką kolorowymi płatkami
    Po utwardzeniu powłokę wykonaną z materiału HADALAN® DS91 13P należy pomalować
    HADALAN® PUR Top 32P farbig. Następnie świeżą warstwę malarską posypuje się ręcznie lub za pomocą dmuchawy marki Chiron płatkami HADALAN® ColourChips 89V.
    Po wyschnięciu powierzchnia powłoki jest zabezpieczana przezroczystą warstwą HADALAN® PUR Top 32P.
    6.3Wykonanie z z nałożeniem szpachlowanej powłoki z kamienia naturalnego
    Po wyschnięciu HADALAN® DS91 13P pokrywa się warstwą klejową materiału HADALAN® PUR Top 32P farbig i posypuje piaskiem kwarcowym Quartz0105 57M. (Proces ten można znacznie przyspieszyć za pomocą preparatu przyspieszającego wiązanie HADALAN® BPT 37DD, tak że po ok. 20 minutach można nakładać kolejne materiały na warstwę klejową).
    Na koniec, zgodnie z instrukcją wykonawczą i wytycznymi określonymi w karcie technicznej nakłada się HADALAN® MST 89M.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Należy przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +8 °C do +30 °C.
    • Poliuretanowe żywice reaktywne HADALAN® PUR reagują w kontakcie z wilgocią. Dlatego materiały te do chwili ich całkowitego utwardzenia należy chronić przed wilgocią. Powlekane nimi podłoże musi być być powierzchniowo suche.
    • Wysokie temperatury przyspieszają, niskie temperatury opóźniają proces wiązania.
    • W razie stosowania ilości cząstkowych należy się liczyć z możliwością wyraźnej zmiany barwy.
    • Należy przestrzegać odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.
    • Dodanie preparatu przyspieszającego reakcję HADALAN® BPT 37DD (max. 2 %) dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku wykonywania szpachlowanych powłok z kamienia naturalnego.
    • Narzędzia robocze można czyścić na świeżo preparatem HADALAN® EPV 38L. Po utwardzeniu możliwe jest tylko czyszczenie mechaniczne.
    • Dalsze wskazówki podane są w instrukcji wykonawczej “Renowacja, powlekanie i wykonywanie dekoracyjnych powłok za pomocą tworzyw sztucznych HADALAN® PUR.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie

      Opakowanie kombi /
      opakowanie mieszane
      Składnik A
      Składnik B
      Forma dostawy
      Temperatura stosowania
      Czas stosowania1)
      Ciężar objętościowy1)
      Zawartość cząstek stałych
      Lepkość materiału gotowego
      do użytku1)
      Barwa
      Stosunek składników mieszanki
      w częściach wagowych
      Możliwość nakładania następnej
      powłoki1)
      Wydłużenie przy zerwaniu1)
      Wytrzymałość na odrywanie
      Wartość µ
      Czas użytkowania


      Strefy klimatyczne

      Nachylenie dachu
      Obciążenie użytkowe
      Odporność na obciążenie wiatrem
      Paroprzepuszczalność
      Składowanie
      wiadro blaszane /
      butelka blaszana

      13 kg / 4 kg
      11,7 kg / 3,6 kg
      1,3 kg / 0,4 kg
      42 / 56 poj. na palecie
      +10 °C do +30 °C
      ok. 20 minut
      1,2 kg/l
      96 %

      ok. 80 dPa.s
      szara

      9 : 1
      < 24 godz.
      > 500 %
      > 2 N/mm2
      1700

      W3, przewidywany czas użytkowania 25 lat,

      klimat umiarkowany i ekstremalny
      TL4 ekstremalnie niska temperatura
      TH4, ekstremalnie wysoka temperatura
      S1 - S4
      P4, oddzielnie
      2112 kPa
      Sd = 3 m, µ= 1700w chłodnym miejscu, 9 miesięcy

       Budowa systemu


       Podłoże:płytki, jastrych, beton w starym lub nowym budownictwie
       Gruntowanie:HADALAN® EBG 13E
       Wstępne przygotowanie podłoża:HADALAN® EBG 13E
       HADALAN® FGM003 57M
       (warstwa masy samorozlewnej i membranowej)
       Uszczelnienie:HADALAN® DS91 13P
       Warstwa kontaktowa:HADALAN® PUR Top 32P z posypką piaskiem kwarcowym
       Zintegrowana warstwa użytkowa:HADALAN® MST 89M
       HADALAN® LF68 12P

       Państwa korzyści na pierwszy rzut oka

       • pozytywnie zaliczone w pełnym zakresie badanie wg ETAG 005 – bez włókniny!
       • długi otwarty czas stosowania
       • prosta i pewna aplikacja (również na powierzchniach pionowych)
        • szybkie utwardzenie,  czas reakcji można znacznie skrócić za pomocą dodatkowego komponentu
        • powłoka bardzo elastyczna, paroprzepuszczalna, mostkująca rysy, samopoziomująca i niezawierająca rozpuszczalników

         [Translate to polnisch:] Systeme zur Balkonabdichtung

         HADALAN® DS91 13P – hydroizolacja wg normy DIN 18531 o podwyższonej zdolności mostkowania rys

         Zasady wykonywania wodochronnych uszczelnień dachów oraz balkonów, loggii i podcieni uregulowane są w normie DIN 18531. HADALAN® DS91 13P spełnia wymagania stawiane hydroizolacji zgodnie z... more

         Systémové výrobky