Weitere Marken von Sievert
Suche

IMBERAL® RSB 55Z Perfekcyjne bezpieczeństwo każdego detalu

Powierzchnie zewnętrzne elementów budowli wymagają trwałej i bezszwowej ochrony przed wilgocią i wnikającą w nie wodą. Norma hydroizolacyjna DIN 18533 reguluje w tym zakresie prawie w całości wszystkie wymagania związane z możliwością stosowania i technologią wykonywania hydroizolacji. W praktyce budowlanej częstym problemem są jednak specjalne detale, jak np. wykonanie poziomego uszczelnienia w lub pod wznoszącą się ku górze okładziną licową. Zwłaszcza w tego rodzaju strefach wyjątkowo odporny na ściskanie IMBERAL® RSB 55Z jest idealnym produktem do bezszwowego uszczelniania cokołów budynków, ponieważ ta masa powłokowa łączy w sobie zalety modyfikowanych tworzywami sztucznymi grubowarstwowych hydroizolacji bitumicznych i elastycznych, mineralnych mikrozapraw uszczelniających.

 • specjalnie do uszczelniania przekrojów poprzecznych ścian w strefie połączenia ściany z fundamentem
 • do powierzchni podstawy okładzin klinkierowych
 • jako uszczelnienie pod łożyskami ruchomymi półwałkowymi
 • jako alternatywny system uszczelnień do balkonów i tarasów

Obszary zastosowań

 • Beton, tynk, mur
 • Pomieszczenia mokre i wilgotne
 • Balkony, tarasy, podcienia
 • Uszczelnianie powierzchni betonowych stykających się z gruntem
 • Powierzchnie podstawy okładzin klinkierowych
 • Podpory wykładzin posadzkowych i płyty fundamentowe
 • Izolacja w systemie dociepleń budynków
 • Jako uszczelnienie elementów budowli pod płytkami i płytami
 • Powstrzymywanie procesu karbonatyzacji w betonie
 • Izolacja pozioma ścian

Krótka charakterystyka produktu

IMBERAL® RSB 55Z jest 2-składnikową, elastyczną w niskich temperaturach, przekrywającą rysy masą do uszczelniania budowli, która wyróżnia się wysoką wytrzymałością na ściskanie. W wyniku wymieszania obu komponentów otrzymuje się łatwą w stosowaniu masę szpachlową o kontrolowanym przebiegu wiązania.

 

Opakowanie:pojemnik kombi
wiadro polietylenowe 10 kg
worek papierowy 15 kg
18 poj. na palecie
Geprüfte Rissüberbrückung:nach DIN EN 1062-7
Odporność na deszcz:po ok. 2 godzinach1
Powłoka obciążalna, nadająca:po ok. 16 godzinach1
Geprüfte Wasserundurchlässigkeit:nach DIN 1048-5 und 2,5 bar Wasserdruck
Verbrauch gemäß MDS-Richtlinien:Obciążenie normalne, np. w obszarze
wody rozpryskowej
ca. 3,2 kg/m²
Uszczelnienie przekroju
poprzecznego ściany:
ca. 3,2 kg/m²
Uszczelnienie alternatywne
Powierzchnie oparcia okładziny
klinkierowej:
ca. 3,2 kg/m²
Uszczelnienie budowli:
ca. 3,2 kg/m²
w oparciu o normę DIN 18195:
ca. 4,5 kg/m²
Bauwerksabdichtung gemäß
DIN 18533 W1-E und W4-E:
ca. 3,2 kg/m²

                                                             1) W temperaturze +20 ○C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %

WłAśCIWOśCI
IMBERAL® RSB 55Z jest 2-składnikową, elastyczną w niskich temperaturach, przekrywającą rysy masą do uszczelniania budowli, która wyróżnia się wysoką wytrzymałością na ściskanie. W wyniku wymieszania obu składników otrzymuje się łatwą w stosowaniu masę szpachlową o kontrolowanym przebiegu wiązania.
 • Niezawierający rozpuszczalników i ekologiczny
 • Odporny na starzenie i promieniowanie UV
 • Elastyczny
 • Wysoka wytrzymałość na obciążenia ściskające
 • Odporny na deszcz po 2 godzinach
 • Odporny na wodę pod ciśnieniem po 16 godzinach
 • Można szybko nakładać następne materiały / powłoki malarskie
 • Szczelny na przenikanie radonu
 • Można go pokrywać tynkie

SKłADNIKI
Składnik płynny: dyspersja polimerowa, dodatki
Proszek: specjalne cementy, kruszywa mineralne, substancje pomocnicze, pigmenty

  ZASTOSOWANIE
  IMBERAL® RSB 55Z służy do wykonywania uszczelnień na wszystkich nośnych podłożach w nadziemnym i podziemnym budownictwie lądowym oraz w budowlach inżynierskich. Szczególnie nadaje się do uszczelniania przekrojów poprzecznych ścian oraz powierzchni podstawy okładzin klinkierowych, balkonów, tarasów i pomieszczeń piwnicznych w oparciu o normę DIN 18533 W1-E und W4-E. Jako uszczelnienie w miejscu styku ściany z posadzką, uszczelnienie pod podkładkami pod płytki oraz do renowacji starych izolacji bitumicznych. Do stosowania na budowach wymagających krótkich terminów realizacji. Uszczelnianie znajdujących się na tym samym poziomie progów, drzwi i elementów okien w powiązaniu z IMBERAL® DB 89ZH zgodnie z wytycznymi w sprawie projektowania i wykonywania uszczelnień za pomocą elastycznych modyfikowanych polimerami powłok grubowarstwowych (FPD).

  Obszary zastosowania:

  • Beton, tynk, mur
  • Pomieszczenia mokre i wilgotne
  • Balkony, tarasy, galerie
  • Uszczelnianie powierzchni betonowych stykających się z gruntem
  • Powierzchnie podstawy okładzin klinkierowych
  • Uszczelnienia płyt fundamentowych
  • Hydroizolacja w systemie dociepleń budynków WDV
  • Jako uszczelnienie elementów budowli pod płytkami i płytami
  • Do powstrzymywanie procesu karbonatyzacji w betonie
  • Izolacja przekrojów poprzecznych ścian

  ZUżYCIE
  Według wytycznych MDS

  Woda rozpryskowa/cokół
  ściany
  Uszczelnienie przekroju
  poprzecznego ściany
  Uszczelnienie powierzchni
  oparcia okładziny klinkierowej
  Uszczelnienie przeciwko wilgoci
  gruntowej
  Uszczelnienie przeciwko wodzie
  pod ciśnieniem
  Uszczelnienie budowli w oparciu o normę DIN 18533 W1-E i W4-E  ca. 3,2 kg/m²
  ca. 3,2 kg/m²
  ca. 3,2 kg/m²

  ca. 3,2 kg/m²

  ca. 4,5 kg/m²

  ca. 3,2 kg/m²
  • W zależności od warunków występujących na budowie podane ilości zużycia mogą być wyższe o 1 - 1,5 kg/m2 (wynikające z nierównomiernego podłoża lub nałożenia materiału). Szpachlowanie wyrównujące lub drapane należy uwzględniać oddzielnie.


  1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 % .PRZYGOTOWANIE PODłOżA
  Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od cząstek zmniejszających przyczepność.
  Chłonne podłoża mineralne należy zagruntować preparatem IMBERAL® Aquarol 10D Powłokę uszczelniającą można wykonywać na starych, mocno trzymających się, oczyszczonych izolacjach bitumicznych bez dalszego gruntowania.
  Materiałem tym można na przykład uszczelniać następujące podłoża:
  mur wykonany zgodnie z normą DIN 1053 np. z:
  - cegieł
  - pustaków, cegieł i bloczków pełnych z lekkiego betonu i betonu, cegieł z żużla
  wielkopiecowego granulowanego
  - cegieł sylikatowych, cegieł z betonu komórkowego
  - pustaków szalunkowych z betonu, muru mieszanego
  - betonu/żelbetu zgodnie z normą EN 206-1 w powiązaniu z normą DIN 1045-2
  - tynk (DIN V 18550) – grupa zapraw P III, CS III, CS IV wg normy DIN EN 998-1
  Istniejące powłoki malarskie i powłoki na bazie bitumicznej na podłożu mineralnym, oraz na istniejących starych, mineralnych powłokach wykonanych z mikrozapraw uszczelniających.
  - jastrych cementowy
  - stara, mocna okładzina z płytek
  Inne podłoża, które nie zostały wymienione powyżej, należy sprawdzić, czy nadają się do uszczelnienia. Mur musi być wykonany całopowierzchniowo. Ubytki wypełnia się zaprawą
  INTRASIT® RZ1 55HSP. Tą samą zaprawą należy wykonywać wyoblenia na styku ściany z posadzką.
  W przypadku muru wg normy DIN 1053 spoiny pionowe o szerokości przekraczającej 5 mm, na przykład przy cegłach ułożonych „bezspoinowo”, podczas murowania, trzeba zamknąć od zewnątrz zaprawą. Niezamknięte zagłębienia powyżej 5 mm, np. kieszenie na zaprawę lub
  ubytki, należy wcześniej wypełnić zaprawą INTRASIT® SM 54Z/ INTRASIT® RZ1 55HSP. Wyoblenia na styku ściany z posadzką również należy wykonywać zaprawą INTRASIT® SM 54Z/ INTRASIT® RZ1 55HSP. Otwarte spoiny pionowe do 5 mm i profilowane elementy powierzchni lub nierówności cegieł (np. rowki w tynku w przypadku cegieł lub bloczków
  z betonu ciężkiego) muszą być również wyrównane.

   PRZYGOTOWANIE PODłOżA
   W przypadku murów wykonanych z bloczków lekkich lub betonowych zawierających dużą ilość otwartych porów wymagane jest specjalne zamknięcie tych porów (np. przez szpachlowanie drapane materiałem IMBERAL® RSB 55Z). Zaszpachlowana powierzchnia musi być wyschnięta/związana ok. 2 godz. przed wykonaniem następnych prac. Beton wymaga również sprawdzenia. Powstałe ewentualnie podczas betonowania ubytki i pozostałości po szalunkach muszą być usunięte tak, jak w przypadku muru. Należy też usunąć substancje utrudniające wiązanie, na przykład olej szalunkowy lub środki do pielęgnacji betonu. Otwarte lub ukryte pory mogą prowadzić na przykład do powstawania pęcherzy powietrza w świeżej powłoce wystawionej na promieniowanie słoneczne. Dla zmniejszenia ryzyka powstawania pęcherzy należy wykonać szpachlowanie drapane. Zaszpachlowana w ten sposób powierzchnia musi być sucha/związana przed wykonaniem następnych robót. Warstwy mleczka cementowego lub silnie osadzone zanieczyszczenia muszą być usunięte mechanicznie(np. za pomocą tarcz szlifierskich / frezowania). Krawędź betonowej płyty fundamentowej trzeba ściąć (ukosować). Przed nałożeniem materiału uszczelniającego przygotowana płyta fundamentowa z betonu (jej wystające elementy) musi być dokładnie oczyszczona. Tynki zawierające pustki należy w miejscu występowania pustek usunąć i odpowiednio uzupełnić. Tynki osypujące się trzeba wzmocnić lub ewentualnie wymienić. Istniejące powłoki uszczelniające nadają się do wykorzystania jako podłoże pod IMBERAL® RSB 55Z tylko wtedy, jeśli będzie zapewniona zgodność materiałowa (kompatybilność) między starym i nowym materiałem uszczelniającym. W razie wątpliwości zgodność materiałową należy potwierdzić przez szpachlowanie próbne/przyklejenie. Ponadto należy sprawdzić, czy istniejąca powłoka uszczelnienia posiada wystarczającą przyczepność do podłoża. Luźne cząstki trzeba usunąć. Po wykonaniu szpachlowania drapanego warstwa materiału może być nakładana bezpośrednio na stare podłoże. Gruntowanie nie jest wymagane. Powierzchnie pokryte smołą lub papy kładzione na smole z reguły nie nadają się do wykorzystania jako podłoże pod powłokę uszczelniającą.
   Na powierzchniach balkonów i tarasów, które później zostaną wyłożone płytami na podkładach lub okładziną szpachlową z kamienia naturalnego, wymagana jest grubość warstwy uszczelnienia > 2 mm . Zaleca się wtopienie w pierwszej warstwie wkładki wzmacniającej (IMBERAL® VE 89V) .
   Wymagana minimalna grubość warstwy uszczelnienia w obrębie powierzchni podstawy okładzin klinkierowych wynosi 2 mm.

    WYKONANIE
    Należy przestrzegać “Wytycznych w sprawie projektowania i wykonywania uszczelnień za pomocą elastycznych mikrozapraw uszczelniających“.
    1.Do składnika płynnego IMBERAL® RSB 55Z należy dodawać proszek jednocześnie mieszając oba składniki. Mieszanie wykonuje się za pomocą wolnoobrotowej wiertarki (400-600 obr/min) aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. Czas trwania mieszania wynosi min. 2 minuty.
    2.IMBERAL® RSB 55Z może być nakładany metodą malowania, szpachlowania lub natrysku. Należy przy tym zwracać uwagę na równomierną aplikację masy uszczelniającej. Trzeba unikać pozostawiania śladów uderzeń kielnią. Lepkość materiału można regulować dodając do 0,5 l wody. Taka lepkość szczególnie nadaje się do nakładania materiału w postaci mikrozaprawy (szlamu) o grubości warstwy 2 - 3 mm.
    3.Maksymalna grubość warstwy na jedno nałożenie materiału wynosi 8 mm.
    4.W zależności od przypadku zastosowania materiał można nakładać jednorazowo lub dwukrotnie. W obszarach szczególnie narażonych na obciążenia wymagane jest zastosowanie dodatkowo wkładki wzmacniającej. Patrz rozdział “Zużycie“.
    5.Czas schnięcia pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw, w zależności od warunków atmosferycznych, musi wynosić min. 2 godziny. Pierwsza warstwa nie może zostać uszkodzona podczas nakładania drugiej warstwy.
    6.Sprzęt i narzędzia należy czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu.

    WAżNE WSKAZóWKI
    • Należy przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +25 °C.
    • W przypadku nasłonecznienia, podwyższonej temperatury i wiatru należy się liczyć z przedwczesnym tworzeniem się kożucha na powierzchni.
    • Nadaje się do stosowania tylko na podłożach suchych lub matowo-wilgotnych.
    • Należy unikać dużych śladów uderzeń kielni na powierzchni.
    • Obowiązują wskazówki zawarte w normie DIN 18533.
    • W przypadku wykonywania okładziny dekoracyjnej z wykorzystaniem materiału HADALAN® MST 89M na podłożach zagrożonych powstawaniem rys do wykonywania uszczelnienia należy stosować HADALAN® DS91 13P.
    • W przypadku znajdujących się na tym samym poziomie progów, drzwi i elementów okien o podwyższonej możliwości zmiany rozwartości rys > RÜ3-E zalecamy stosowanie materiału IMBERAL® DAB 30P.
    • W razie zagrożenie wilgocią od strony odwrotnej (negatywnej) należy wykonać zabezpieczenie przed wilgocią przenikającą od tej strony za pomocą INTRASIT® RZ1 55HSP lub INTRASIT® DS1 54Z.

    BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
    Składnik proszkowy reaguje alkalicznie w kontakcie z wodą. Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

     USUWANIE ODPADóW
     Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

      DANE TECHNICZNE
      Opakowanie
      Składnik płynny

      Proszek
      Forma dostawy
      Ciężar objętościowy
      gotowej mieszanki
      Barwa
      Temperatura stosowania
      Czas stosowania
      Kruchość na zimno
      (trzpień 25 mm)
      Wydłużenie przy zerwaniu
      Maks. wytrzymałość
      na rozciąganie
      Współczynnik oporu dyfuzyjności
      pary wodnej µ
      Ekwiwalentna grubość warstwy
      powietrza w dyfuzyjności pary
      wodnej sd
      Wytrzymałość na obciążenia
      ściskające
      Szczelność
      Odporność na deszcz1)
      Powłoka obciążalna, nadająca
      się do zasypania wykopu1)
      Składowanie
      pojemnik kombi
      wiadro polietylenowe 10 kg
      worek papierowy 15 kg
      18 poj. na palecie
      1,5 kg/l

      czerwona
      +5 °C do +25 °C
      ok. 45 minut
      < 0 °C

      ok. 80 %
      ok. 2,20 N/mm2


      ≥ 7857


      ≥ 15,7 m

      > 1 MN/m2
      3 bar / po 28 dniach
      po ok. 2 godzinach
      po ok. 16 godzinach

      w zabezpieczonym
      przed mrozem,
      suchym miejscu,
      12 miesięcy

       Budowa systemu


       Podłoże:Mur wg normy DIN 1053, beton i tynk.
       Podłoże musi być mocne, nośne, nieprzemarznięte i wolne od substancji antyadhezyjnych.
       Gruntowanie:IMBERAL® Aquarol 10D
       Uszczelnienie:IMBERAL® RSB 55Z

       Wkładka zbrojąca
       (opcjonalnie):

       IMBERAL® VE 89V

       Państwa korzyści na pierwszy rzut oka

       • szybko odporny na deszcz
       • po 16 godzinach odporny na parcie wody pod ciśnieniem
       • można na niego nakładać tynk
       • szczelny na radon
        • do wszystkich podłoży mineralnych
        • odporny na starzenie i UV
        • z ogólnym świadectwem badań nadzoru budowlanego

         Systémové výrobky