Weitere Marken von Sievert
Suche

INTRASIT® Poly-C1 54Z Hydroizolacja na bazie polimerowo-cementowej

INTRASIT® Poly-C1 54Z jest posiadającą konsystencję pasty, dobrze przyczepną masą uszczelniającą na bazie polimerowo-cementowej. Po wymieszaniu obu składników otrzymuje się dobrze rozprowadzająca się masę szpachlową, a po dodaniu 1 % wody dającą się nakładać pędzlem zaprawę PCC. INTRASIT® Poly-C1 54Z utwardza się bez naprężeń również w warstwach o grubości 5 mm.

 • hydroizolacja w budownictwie  lądowym na betonie, tynku i murze
 • alternatywna hydroizolacja pod okładzinami z płytek wewnątrz i na zewnątrz
 • hydroizolacja pozioma pod wznoszącymi się ścianami
 • hydroizolacja pośrednia i uszczelnienie przed wodą rozpryskową
 • warstwa sczepna i warstwa polepszająca przyczepność pomiędzy bitumiczną hydroizolacją grubowarstwową i tynkiem cokołu
 • całopowierzchniowe uszczelnienie powierzchni betonowych, również w miejscu styczności z gruntem
 • uszczelnienie cokołów budynków
 • przyklejanie płyt izolacyjnych typu Perimeter w strefie wody rozpryskowej
 • pomieszczenia wilgotne i mokre, baseny
 • balkony, tarasy, galerie

INTRASIT® Poly-C1 54Z jest odporny na występujące zazwyczaj w gruncie substancje agresywne. Ze względu na dobrą odporność na UV INTRASIT® Poly-C1 54Z może być ponadto wykorzystywany do zapobiegania procesowi karbonatyzacji odsłoniętych elementów budowli.

Obszary zastosowania

 • Beton, tynk, mur
 • Pomieszczenia wilgotne i mokre
 • Balkony, tarasy, pergole
 • Uszczelnianie powierzchni betonowych w obrębie styku z gruntem

Krótka charakterystyka produktu

INTRASIT® Poly-C1 54Z jest mostkującą rysy 2-skladnikową masą uszczelniającą do wykonywania alternatywnych hydroizolacji w warstwach o grubości od 1,5 do 5 mm.

 

Opakowanie:worek papierowy / kanister polietylenowy
5 kg Flüssigkomponente
Kolor:szara
Barwa:1,7 kg/l
Ciężar objętościowy:+5 °C do +30 °C
po wymieszaniu:1,5 - 2,0 godz.
Przekrywanie rys:ok. 3 godz.1
Durchgehärtet und belastbar:ok. 24 godz.1

Verbrauch

normale Beanspruchung
Druckwasser

 

ca. 3 kg/m2 ^= ca. 1,5 mm Trockenschicht
ca. 4 kg/m2 ^= ca. 2,0 m Trockenschicht

                                                         1) W temperaturze +20 ○C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %

WłAśCIWOśCI
INTRASIT® Poly-C1 54Z jest wyróżniającą się dobrą przyczepnością masą uszczelniającą o konsystencji pasty na bazie polimerów i cementu. Po wymieszaniu obu składników uzyskuje się zaprawę PCC nadającą się do szpachlowania, a po dodaniu 1 % wody do nakładania pędzlem. INTRASIT® Poly-C1 54Z utwardza się bez naprężeń również przy grubościach warstw do 5 mm.
 • Przekrywa rysy
 • Wodoszczelny
 • Elastyczny w niskich temperaturach
 • Odporny na mróz i sole wysypywane zimą
 • Uniwersalne zastosowanie
 • Można na niego nakładać tynk

SKłADNIKI
Składnik płynny: zawiesina polimerowa, dodatki
Proszek: cementy specjalne, kruszywo mineralne, substancje pomocnicze

  ZASTOSOWANIE
  INTRASIT® Poly-C1 54Z do wykonywania uszczelnień w budownictwie lądowym naziemnym i podziemnym na betonie, tynku i murze, do alternatywnego uszczelniania pod wykładzinami z płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz budowli. Do wykonywania uszczelnień powierzchni poziomych pod ścianami. Jako uszczelnienie pośrednie i przeciwko wodzie rozpryskowej oraz jako warstwa sczepna. Znajduje także zastosowanie przy uszczelnieniach całych powierzchni z betonu, również w obrębie styku z gruntem, oraz służy do uszczelniania piwnic w oparciu o normę DIN 18533 W1-E, W4-E. Do uszczelniania cokołów budynków i do przyklejania płyt izolacyjnych Perimeter w strefie wody rozpryskowej. INTRASIT® Poly-C1 54Z jest odporny na substancje agresywne, jakie zazwyczaj występują w gruncie. Z uwagi na dobrą odporność na promienie UV INTRASIT® Poly-C1 54Z może być stosowany również jako środek hamujący proces karbonatyzacji wykonanych z betonu niezadaszonych elementów budowli.

  Obszary zastosowania:

  • Beton, tynk, mur
  • Pomieszczenia wilgotne i mokre
  • Balkony, tarasy, galerie
  • Uszczelnianie powierzchni betonowych w obrębie styku z gruntem

  PRZYGOTOWANIE PODłOżA
  Podłoża muszą być mocne, równe, nośne, wolne od oleju, tłuszczu, lodu, pyłu, brudu, resztek zaprawy i luźnych cząstek.
  Czyste, wolne od pyłu, suche podłoża należy wstępnie zwilżyć wodą do uzyskania matowo-wilgotnej powierzchni. Mur musi mieć wypełnione spoiny. Narożniki i krawędzie należy załamać (ukosować) oraz wykonać wyoblenia.
  Niewielkie nierówności można wyrównać przez szpachlowanie drapane z zastosowaniem INTRASIT ® Poly-C1 54Z.
  Tynk gipsowy i płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować materiałem VESTEROL® TG 10D nakładając go pędzlem lub przez natrysk.
  Do gruntowania wszystkich chłonnych podłoży mineralnych trzeba stosować IMBERAL® Aquarol 10D.

   WYKONANIE
   Wytyczne: norma DIN 18533 dot. uszczelniania budowli i norma DIN 1053 dot. wykonywania muru.
   1.INTRASIT® Poly-C1 54Z wymieszać za pomocą wolnoobrotowego mieszadła (400 do 600 obr/min). Czas mieszania od 2 do 3 minut. W celu wymieszania wylewa się do naczynia cały składnik płynny i podczas mieszania dodaje się proszek.
   2.W celu otrzymania konsystencji nadającej się do wcierania należy dodać do wymieszanej mikrozaprawy ok. 0,2 l wody (1%) i ponownie wymieszać.
   3.INTRASIT® Poly-C1 54Z można nakładać przez malowanie, szpachlowanie lub natrysk. Należy przy tym zwracać uwagę na równomierne aplikowanie masy uszczelniającej oraz unikać uderzeń kielnią w powierzchnię materiału.
   4.Maksymalna grubość warstwy wynosi 5 mm na każde nałożenie materiału.
   5.Dla uzyskania jednorodnej, równomiernej i wolnej od porów warstwy uszczelniającej zaleca się nakładanie mikrozaprawy uszczelniającej w dwóch etapach roboczych.
   6.Pomiędzy nałożeniem kolejnych warstw należy przestrzegać czasu schnięcia od 3 do 5 godzin, w zależności od pogody.
   7.Sprzęt i narzędzia robocze należy czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu.

   WAżNE WSKAZóWKI
   • Należy przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +30 °C.
   • W razie nasłonecznienia, podwyższonej temperatury i wietrznej pogody należy się liczyć z przedwczesnym tworzeniem się „naskórka”.
   • Nadaje się do stosowania tylko na suchych lub matowo-wilgotnych podłożach.
   • Należy unikać pozostawiania dużych śladów po uderzeniu kielnią w powierzchnię.

   BEZPIECZEńSTWO PRACY / ZALECENIA
   Składnik proszkowy zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą.
   Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

    USUWANIE ODPADóW
    Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

     DANE TECHNICZNE
     Opakowanie

     Składnik płynny
     Proszek
     Forma dostawy

     Barwa
     Ciężar objętościowy,
     po wymieszaniu
     Temperatura stosowania
     Czas stosowania
     Kruchość na zimno
     (trzpień 25 mm)
     Wydłużenie przy zerwaniu
     Max. wytrzymałość na rozciąganie
     Wytrzymałość na odrywanie na betonie
     - na sucho
     - na mokro
     Po naprzemiennym zamarzaniu
     i rozmarzaniu
     Szczelność
     Odporny na deszcz1)
     Utwardzony i obciążalny1)
     Zawartość VOC
     Współczynnik dyfuzji
     pary wodnej µ
     Składowanie
     worek papierowy / kanister polietylenowy
     5 kg
     15 kg
     40 / 40 worków / pojemników na palecie
     szara

     1,70 kg/l
     +5 °C do +30 °C
     1,5 - 2,0 godz.

     < 0 °C
     ok. 80 %
     ok. 1,10 N/mm2

     0,8 N/mm2
     0,9 N/mm2

     0,7 N/mm2
     3 bar / 28 dni
     ok. 3 godz.
     ok. 24 godz.
     < 0,01%

     ok. 1800
     w zabezpieczonym przed mrozem suchym miejscu, 12 miesięcy

      Budowa systemu


      Podłoże:Mur wg normy DIN 1053, beton i tynk.
      Podłoże musi być mocne, nośne, nieprzemarznięte i wolne od substancji antyadhezyjnych.
      Gruntowanie:IMBERAL® Aquarol 10D
      Uszczelnienie:INTRASIT® Poly-C1 54Z

      Państwa korzyści na pierwszy rzut oka

      • uniwersalne zastosowanie
      • możliwa grubość warstwy do 5 mm w jednym cyklu roboczym
      • powstrzymuje karbonatyzację
      • szczelny na wodę pod ciśnieniem
      • można go nakładać metodą natrysku
       • z ogólnym świadectwem badań nadzoru budowlanego
       • mostkuje rysy
       • elastyczny w niskich temperaturach
       • można na niego nakładać tynk

        Systémové výrobky