Weitere Marken von Sievert
Suche

Ochrona podmurówki z użyciem IMBERAL® – prawidłowe uszczelnianie od samego początku!

Nasz asortyment produktów IMBERAL® - wyznacza nowe horyzonty i oferuje różnorodne rozwiązania. Już od ponad 40 lat opracowujemy i produkujemy jedno- i dwuskładnikowe bitumiczne powłoki grubowarstwowe. W zakresie uszczelniania i renowacji konstrukcji budowlanych nie idziemy na żaden kompromis. Liczne patenty i produkty dla nisz rynkowych wykazują, że potrafimy więcej niż tylko produkować – my tworzymy rozwiązania. Stawiamy na ekologiczne rozwiązania i dlatego stosujemy tylko najlepsze surowce od czołowych dostawców. Na pierwszym planie nie znajdują się kwestie bitumenu, hybrydy lub innych materiałów, lecz właściwa koncepcja. Opracowujemy produkty, które są dokładnie dostosowane do Twoich potrzeb i wymagań. Już wiele milionów m² powierzchni konstrukcji budowlanych trwale uszczelniono za pomocą bitumicznych powłok grubowarstwowych IMBERAL®, a tysiące piwnic zawdzięcza swoją szczelność produktom z rodziny systemowej IMBERAL®!

Bitumiczne powłoki grubowarstwowe modyfikowane tworzywami sztucznymi IMBERAL® 2K 20B, IMBERAL® S100 90B, IMBERAL® 2K Winter 26B, IMBERAL® 2K-D 20B, ÖKOPLAST® 1K 20B i ÖKOPLAST® 2K 20B można stosować jako uszczelnianie konstrukcji budowlanych w obszarze stykającym się z ziemią w przypadkach:

  • wilgotność gruntu (DIN 18195-4:2000-08)
  • woda nienaporowa (DIN 18195-5:2000-08)
  • czasowo spiętrzona woda przesiąkająca do maksymalnej głębokości posadowienia 3,0 m pod górną krawędzią terenu (DIN 18195-6:2000-08)
  • woda naporowa (woda gruntowa) do maksymalnej głębokości zanurzenia 3,0 m (DIN 18195-6:2000-08)

Można je ponadto stosować do uszczelniania przerw roboczych i spoin stykowych na przejściu uszczelniania powierzchni do elementów budowlanych z betonu o dużym oporze wnikania wody (np. przejście ściana/wodoszczelna płyta posadzkowa z betonu) w wymienionych przypadkach obciążenia.

Nasz lista kontrolna produktów do uszczelniania konstrukcji budowlanych znajduje się tu.

Systemy ochrony podmurówki

Bitumiczne uszczelnianie powierzchni

ÖKOPLAST® Grubowarstwowe powłoki bitumiczne wyróżniają się wartościami ekonomicznymi pod względem własności technologicznych i jakości produktów. Dzięki temu uszczelniają pewnie, racjonalnie... more

Elastyczne uszczelnianie powierzchni modyfikowane polimerami

Nowe uszczelnianie konstrukcji budowlanych PROLASTIC 55Z® idealnie łączy w jednym produkcie zalety grubowarstwowych powłok bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi i mineralnych... more

Uszczelnianie cokołu

Powierzchnie zewnętrzne elementów budowlanych potrzebują trwałej, pozbawionej spoin ochrony przed wilgotnością i wnikającą wodą. Jednakże w praktyce budowlanej problem stanowią specjalne... more

Bitumiczne uszczelnianie powierzchni z 10-letnią GWARANCJĄ SYSTEMOWĄ firmy hahne

IMBERAL® Grubowarstwowe powłoki bitumiczne wyznaczają nowe kryteria jakości. Materiały przekonują parametrami, które znacznie przewyższają wymagania normy. Obietnica jakości jest poparta... more