Weitere Marken von Sievert
Suche

Produkty

Bitumiczne uszczelnianie powierzchni modyfikowane tworzywami sztucznymi IMBERAL® 2K 20B

IMBERAL® Grubowarstwowe powłoki bitumiczne wyznaczają nowe kryteria jakości. Materiały przekonują parametrami, które znacznie przewyższają wymagania normy. Obietnica jakości jest poparta 10-letnią gwarancją jakości produktów, którą poświadczamy nie tylko jakość produktów, ale również nasz serwis. Grubowarstwowe powłoki bitumiczne IMBERAL® są dostępne w różnych wykonaniach, dzięki czemu można wybrać materiał bez polistyrenu lub wypełniony polistyrenem, do natryskiwania bezpowietrznego lub materiał zimowy.

Bitumiczne uszczelnianie powierzchni modyfikowane tworzywami sztucznymi IMBERAL® 2K 20B

Podłoże:Mur według DIN 1053, beton i tynk. Podłoże musi być mocne, nośne, wolne od mrozu i od składników zmniejszających przyczepność.
Podkład:IMBERAL® Aquarol 10D
Uszczelnienie:IMBERAL® 2K 20B
Wkład wzmacniający:IMBERAL® VE 89V

Obszary stosowania

  • Do uszczelniania elementów budowlanych stykających się z ziemią przeciwko wodzie rozpryskowej, wilgotności gruntu i niespiętrzonej wodzie przesiąkającej, wodzie nienaporowej, spiętrzonej wodzie przesiąkającej i wodzie naporowej
  • Na pionowych i poziomych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz

Zalety systemu

  • Łatwa obróbka
  • Szybko uzyskuje odporność na deszcz
  • Nie przepuszcza radonu
  • Szybko twardnieje
  • Mostkuje pęknięcia
  • Możliwość stosowania pionowo i poziomo
  • 10-letnia GWARANCJA SYSTEMOWA firmy hahne

Świadectwa kontroli

IMBERAL® 2K 20B ABP

dalsze informacje

Dodanie maks. 3 % wody umożliwia szczególnie ekonomiczne przerabianie IMBERAL® 2K 20B również na powierzchniach poziomych. W ten sposób materiał do bitumicznych powłok grubowarstwowych łatwo można jednolicie rozmieszać mieszadłem łapowym i równomiernie rozprowadzić np. gumowym suwakiem.