Weitere Marken von Sievert
Suche

Produkty

Wykonanie powłok na drogach zewnętrznych HADALAN® KS 13P

HADALAN® KS 13P jest stosowany na zewnątrz do powłok posypywanych na betonie i powierzchniach asfaltowych. Materiał zamyka mikropęknięcia podłoża i trwale chroni posadzkę przed wpływami zewnętrznymi. Żwiry, gryz i podobne materiały do posypywania są trwale zatrzymane w podłożu i powstają dekoracyjne, zależnie od ziarnistości odporne na zużycie wykładziny posadzkowe, również w obszarach przejezdnych.

Wykonanie powłok na drogach zewnętrznych HADALAN® KS 13P

Podłoże:beton, jastrych, asfalt
Wykonanie powłok: HADALAN® KS 13P
Posypka:HADALAN® Granit 59M

Obszary stosowania

 • Powierzchnie betonowe i asfaltowe
 • Chodniki
 • Drogi rowerowe
 • Parkingi
 • Wjazdy

Zalety systemu

 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Odporność na działanie chemikaliów
 • Możliwość obciążenia mechanicznego
 • Duża adhezyjna wytrzymałość na rozciąganie
 • Szybki przebieg procesu wiązania
 • Elastyczność
 • Przejezdność