Weitere Marken von Sievert
Suche

Renowacja murów z INTRASIT® – chroni Twoją budowlę od wewnątrz!

Twoja piwnica jest wilgotna, a renowacja od zewnątrz jest niemożliwa? Twój stary dom z pruskiego muru składa się jeszcze tylko z pęknięć i nieszczelnych miejsc? Twoja historyczna piwnica na wino stoi pod wodą? Dzieci przeprowadzają się do piwnicy, zmienia się użytkowanie, i co teraz? Twój zbiornik na wodę pitną należy uszczelnić od wewnątrz?

Nie trać nadziei, gdyż nasz segment INTRASIT® oferuje Ci rozwiązania i systemy sprawdzone od wielu lat. Doskonaląc go na podstawie doświadczeń naszych klientów, opracowaliśmy wydajny program, który może takie problemy rozwiązać.

Domy są wartością – materialną i ideową. Często zwłaszcza starsze budowle mają swój własny urok. Ale także wymagają one szczególnej ochrony i często renowacji: Wnikająca wilgotność jako najgorszy wróg budynku stanowi zagrożenie dla substancji budowlanej i komfortu mieszkaniowego, zwłaszcza w obszarze styku z ziemią. Gdyż piwnice są dziś czymś więcej niż tylko miejscem do przechowywania lub prania. Tak jak różne są przeznaczenie, wygląd i materiał starszych domów, tak różne są sytuacje wyjściowe i rodzaje szkód. Jedno jest pewne: z chwilą gdy woda wtargnie do budynku, zaczyna się zniszczenie. Dlatego ważna jest szybka i przede wszystkim fachowa renowacja.

Przyczyny wilgotności w murach (oprócz nieszczelnych przewodów lub dachów) to:

  • działanie kapilarne – brak izolacji poziomej umożliwia materiałowi budowlanemu wchłanianie wody i w niej rozpuszczonych soli jak gąbka.
  • kondensacja – para wodna, występująca w każdym domu, skrapla się (np. przez mostki termiczne) na zimnych powierzchniach.
  • osmoza – stykająca się woda (zazwyczaj uboga w sól) wnika do materiałów budowlanych często zawierających sól, gdyż dąży do jak największego rozcieńczenia. Tak powstają silne przepływy, które powodują wstępowanie wody w murach. Na powierzchni parowania wskutek krystalizacji transportowanej soli często dochodzi do dodatkowych szkód.

Renowacja wewnętrznych ścian piwnicznych z systemem: Prawidłowe rozwiązanie w każdym przypadku

Każdy budynek i każdy przypadek uszkodzenia jest inny. Dlatego warunkiem fachowej renowacji jest szczegółowa analiza obiektu, aby dla każdego uszkodzenia znaleźć prawidłowe rozwiązanie i wykonanie za pomocą wypróbowanych produktów INTRASIT® systemu renowacji firmy hahne. Wspieramy Cię przy tym kompetentnie i niezawodnie.

Obszary stosowania:

  • Wilgotne i obciążone solą ściany piwniczne
  • Renowacja wewnętrznych ścian piwnicznych z systemem: Prawidłowe rozwiązanie w każdym przypadku
  • Wstępująca wilgotność w murze
  • Wzrastające wymagania dot. użytkowania piwnic z wilgotnym klimatem
  • Cokoły zagrożone przez wodę rozpryskową

Systemy do renowacji murów

Połączenia wciskowe pęknięć

System iniekcji do wypełniania pęknięć INTRASIT® składa się z pianotwórczej żywicy specjalnej, która zatrzymuje wtargnięcie wody, i z elastyfikowanej, bezskurczowej żywicy poliuretanowej do... more

System "Ruck-Zuck – rach-ciach"

System "Ruck-Zuck – rach-ciach" z technologią HSP wykazuje liczne zalety w porównaniu z tradycyjnymi systemami. Nazwa RZ oznacza „Ruck-Zuck – rach-ciach“ i wskazuje na niedoścignioną... more

Izolacja pozioma

Systemy izolacji poziomej INTRASIT® oferują odpowiedni środek dla każdego zastosowania. Można wybierać między wysoce skutecznymi koncentratami mikroemulsji, roztworami krzemionkującymi i... more

System WTA

System tynków renowacyjnych INTRASIT® WTA to klasyczny system odpowiedni do wszelkich obciążeń wilgotnością i solą. Wraz z zaprawą renowacyjną INTRASIT® DS1 54Z ten system oferuje niezawodne... more

System uniwersalnego tynku renowacyjnego

System uniwersalnego tynku renowacyjnego INTRASIT® oferuje wszystkie możliwości w zakresie renowacji murów. Niezależnie od tego, czy wymagany jest tynk jednowarstwowy, czy wielowarstwowy,... more