Weitere Marken von Sievert
Suche

Produkty

INTRASIT® Izolacja pozioma

Systemy izolacji poziomej INTRASIT® oferują odpowiedni środek dla każdego zastosowania. Można wybierać między wysoce skutecznymi koncentratami mikroemulsji, roztworami krzemionkującymi i materiałami w postaci kremu, które zależnie od realizowanej metody stosowania stanowią trwałą ochronę przeciw wilgotności wstępującej. System jest uzupełniany przez bezskurczową zaprawę wypełniającą.

INTRASIT® Izolacja pozioma

Skrzemionkowanie przeciw wilgoci wstępującej i w kombinacji z INTRASIT® DS1 54Z jako ujemne uszczelnienie powierzchni

INTRASIT® VK 10a
Koncentrat mikroemulsji silikonowej do późniejszych izolacji poziomych INTRASIT® MEK 18OS
Samosieciujący koncentrat mikroemulsji silikonowej do późniejszych izolacji poziomychINTRASIT® BLK 18OS
Krem iniekcyjny do późniejszych izolacji poziomychINTRASIT® IC 28OS

Obszary stosowania

  • Jako późniejsza izolacja pozioma w murach już uszkodzonych przez wilgotność.
  • Zależnie od stosowanego produktu można skutecznie zwalczać stopnie zawilgocenia do 95%.
  • Możliwe wykonywanie prac metodami ciśnieniowymi i bezciśnieniowymi

Zalety systemu

  • Łatwa obróbka
  • Małe zużycie
  • Duża skuteczność