Weitere Marken von Sievert
Suche

Produkty

INTRASIT® Iniekcje do wypełniania pęknięć

System iniekcji do wypełniania pęknięć INTRASIT® składa się z pianotwórczej żywicy specjalnej, która zatrzymuje wtargnięcie wody, i z elastyfikowanej, bezskurczowej żywicy poliuretanowej do trwałego uszczelniania konstrukcji budowlanych.

INTRASIT® Iniekcje do wypełniania pęknięć

Do połączenia wciskowego pęknięć przewodzących wodę:

INTRASIT® PU-Aquastop 11P

Do bezskurczowego, elastycznego połączenia wciskowego:

INTRASIT® PU-Injekt 12P

Obszary stosowania

  • Budownictwo żelbetowe
  • Budowa tuneli
  • Wzmocnienie luźnych struktur murowanych
  • Izolacja pozioma

Zalety systemu

  • Długi czas obróbki
  • Nie zawiera FCKW i zmiękczaczy ftalowych