Weitere Marken von Sievert
Suche

Produkty

INTRASIT® System uniwersalnego tynku renowacyjnego

System uniwersalnego tynku renowacyjnego INTRASIT® oferuje wszystkie możliwości w zakresie renowacji murów. Niezależnie od tego, czy wymagany jest tynk jednowarstwowy, czy wielowarstwowy, system wyróżnia się dobrą stabilnością i szybkim twardnieniem. Materiał nadaje się zarówno do obróbki ręcznej, jak i maszynowej.

INTRASIT® System uniwersalnego tynku renowacyjnego

PodłożePodłoże musi być mocne, nośne, wolne od mrozu i od składników zmniejszających przyczepność.
Gruntowanie

INTRASIT® Aquarol 10A lub
INTRASIT® SP 10A

Uszczelnienie INTRASIT® DS1 54Z i
INTRASIT® VK 10A
Tynk natryskowy (obrzutka tynkowa) o dużej przyczepnościINTRASIT® VS-WTA 54Z
Uniwersalny tynk renowacyjnyINTRASIT® USP 54Z
Tynk trójwarstwowy filcowanyINTRASIT® FP 54Z

Obszary stosowania

  • Renowacja podłoży obciążonych solą i wilgotnością
  • Do wewnątrz i na zewnątrz
  • Odporny tynk
  • Nadaje się idealnie jako tynk do cokołów i ścian w piwnicach użytkowych.

Zalety systemu

  • Możliwość stosowania jedno- i wielowarstwowego
  • Duża wydajność
  • Nadaje się do przerobu maszynowego
  • Duża zdolność magazynowania soli
  • Certyfikowany przez WTA
  • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz