Weitere Marken von Sievert
Suche

Produkty

Renowacja dachów płaskich DAKORIT® PUR1K 30P

Gdy dach płaski staje się nieszczelny, często prostym i korzystnym rozwiązaniem jest jego drugie pokrycie. Wskutek starzenia, warunków atmosferycznych i wpływu środowiska dachy płaskie często są uszkodzone w swojej substancji i funkcjonalności. Utrata elastyczności, pęknięcia, pęcherze, fałdy i nieszczelności wymagają działań naprawczych lub zasadniczej renowacji.

Renowacja dachów płaskich DAKORIT® PUR1K 30P

Podłoże:Wstęgi bitumiczne
1. nałożenie:DAKORIT® PUR1K 30P
Osadzenie:DAKORIT® DV110 89V
(jeśli konieczne)
2. nałożenie:DAKORIT® PUR1K 30P

Obszary stosowania

  • Uszczelnianie dachów płaskich według DIN 18531
  • Bitumiczne wstęgi do krycia dachu
  • Blacha, podłoża mineralne
  • Foliowe wstęgi do krycia dachu według badania
  • Na zewnątrz

Zalety systemu

  • Bardzo dobra stabilność przy obróbce w obszarach przejścia
  • Gruntowanie na podłożach bitumicznych niepotrzebne
  • Odporny na wpływy atmosferyczne i światło UV
  • Gotowy do użycia, jednoskładnikowy

Świadectwa kontroli

Zgodnie z DIN 18531 według ETAG 005