Suche

Pflasterfugenmörtel

hahne® 1K PFM

hahne® 1K PFM
1-komp. Pflasterfugenmörtel

hahne® 1K PFM Fein

hahne® 1K PFM Fein
1-komp. Pflasterfugenmörtel - Fein für feine Fugen ab 2 mm

hahne® PFM 2K 15N

hahne® PFM 2K 15N
Epoxidharzpflasterfugenmörtel, 2-komponentig Nutzungskategorie N2

hahne® PFM 2K 25N

hahne® PFM 2K 25N
Epoxidharzpflasterfugenmörtel, 2-komponentig Nutzungskategorie N3

hahne® PFM 2K 40N

hahne® PFM 2K 40N
Epoxidharzpflasterfugenmörtel, 2-komponentig, für starke Verkehrsbelastung