Suche

Mühürlemeler, sert ve esnek

INTRASIT® DS1 54Z

INTRASIT® DS1 54Z
Dış ve iç mekanlar da yalıtım için sülfata dirençli, polimerli, mineral özel macunlar

INTRASIT® DS2 54Z

INTRASIT® DS2 54Z
İç ve dış alanda yalıtım çalışmaları için yalıtım harcı

INTRASIT® Poly-C1 54Z

INTRASIT® Poly-C1 54Z
Mikro çatlakları kapatıcı, 2-komponentli 1,5 ila 5 mm katman kalınlığındaki alternatif yalıtım çalışmaları için kaplama maddesi