Suche

HADALAN® EBG 13E

Epoksi reçine dispersiyonu, bağlayıcı madde ve astar maddesi
Uygulama alanları:
 • Beton ve şaplı yüzeyler
 • İçerde ve dışarıda
 • Seramik zeminler üzerinde

UYGULAMA
Astar oluşturma:
Komp. A + B makineli bir mikserde (300 - 400 UpM) homojen olarak karıştırılmalıdır (Karıştırma süresi 2 dakika). Arkasından karıştırılan malzeme başka bir kaba alınır ve bir kez daha karıştırılmalıdır. Karışım şimdi alt zeminin emiş gücüne göre % 50 ila 100 arasında su ile inceltilir ve tekrar karıştırılmalıdır.
Bu şekilde üretilen astar maddesi uygun bir aletle (Lastik çek pas, hahne® Epoxirolle 9ZH) ile sürülmelidir. Bu esnada boşluk oluşması önlenmelidir. Astarın kurumasından sonra (yaklaşık 4 Saat) yüzeye difüzyona açık bir katman uygulanabilir.
Tam anlamıyla kurumadan sonra (1 Gün) HADALAN® EBG 13E, ile birlikte arka tarafı nemlenen alt zeminlerde, ve de astar ve gözenek kapatıcı olarak su buharını frenleyen kaplama olarak kullanılabilir. (örn B. HADALAN® VS 12E/ -VS-E 12E).

Pürüzlendirme spatulası, tesviye bileşikleri dolgu maddesi:
Komp. A ve B makineli bir mikserde (300 - 400 UpM), 2 dakika süreyle birbiriyle karıştırılmalıdır, kabı değiştirilmelidir ve bir kez daha karıştırılmalıdır. Arkasından bağlayıcı madde, dolgu maddesi karışımı HADALAN® FGM003 57M topaksız olarak eklenmelidir. Dolgu maddesi karışımının ekleme miktarı istenilen uygulama şekline göre değişiklik gösterir.

Pürüzlendirme spatulası ve tesviye bileşiklerinin 0 - 3 mm arasındaki katman kalınlığı için:
8,5 kg Bağlayıcı madde + 20 kg HADALAN® FGM003 57M

Katman kalınlıkları için dengeleme ve tesviye bileşikleri 3 - 8 mm arası:
8,5 kg Bağlayıcı madde + 40 kg HADALAN® FGM003 57M

Kendiliğinden yalıtım sağlayan dolgu maddesi:
8,5 kg Bağlayıcı madde + 60 kg HADALAN® FGM003 57M

Maddelerin viskozitesi ısıya ve zemine göre azamı 0,5 l su eklenerek düzenlenebilir.

UYGULAMA
Difüzyona açık EP-Harç:
8,5 kg Bağlayıcı madde + 90 - 120 kg (3 - 4 Çuval) HADALAN® FGM012 57M. Miksere göre kısmi miktarlar eklenmelidir.
Bu maddeler daha öncesinde astarlanmış alt zeminlere uygulanmalıdır. Hazır karıştırılmış karışımlar bunun için öngörülen aletlerle uygulanmalıdır. Hazır karıştırılmış karışımlar kullanım amacına uygun aletlerle, örn. Çekçek, dişli çekçek, mala ve düzleştirici gibi.

HADALAN® Balkon sisteminde işleme:
HADALAN® Balkon sisteminde bir membran katman olarak HADALAN® EBG 13E 2 mm kalınlıkta bir geçiş kitlesi olarak kullanılmalıdır. Malzeme ıslak yüzeylere uygulanabilir ve buhar dengeleme katmanı olarak kullanılmaktadır. Sistemin toplamı daha sonraki rutubete karşı korunmalı, gerekirse membran katmanı uygulandıktan sonra yapının bu bölümü denge rutubetine erişilinceye kadar ilaveten kurutulmalıdır.

Tesviye bileşikleri akabinde dikenli silindirle eşitlenmelidir. Çalışma aletlerini hemen çalışmadan sonra su ile temizlenebilinir. Son olarak dengeleme maddesi, örn. HADALAN® LF51 12E/-LF41 12E, istenilen boya renginde tamamlanır.
Alternatif olarak HADALAN® Topcoat M 12P gözenek kapatıcı olarak kullanılabilir: parlak koruma işlemi için son katmanda HADALAN® Topcoat G 32P veya HADALAN® V31 13E uygulanabilinir.

  ÖZELLIKLER
  HADALAN® EBG 13E 2-komponentli, yüksek reaktif Epoksi reçine dispersiyonudur, astar olarak veya HADALAN® FGM003 57M ile birlikte farklı katman kalınlıklarında pek çok alanda kullanılabilir.
  Pürüzlendirme spatula macunları ve tesviye bileşikleri HADALAN® EBG 13E bazında su buharı geçirgendir ve bu şekilde ters yönde de nemli olan zeminlerde de dağılma, sökülme, veya ozmotik kabarcık oluşumu gibi tehlikeler oluşmadan kullanılabilir.
  • Difüzyona açık
  • VOC-içermez
  • Hızlı sertleşir
  • Nemli zeminde kullanılabilir
  • Kimyasallara dirençlidir
  • Katman kalınlığını değişkendir

  İçINDEKILER
  EP-Dispersiyon, katkı maddeleri

   UYGULAMA
   HADALAN® EBG 13E su ile inceltilmiş olarak difüzyona açık, gözenekleri dolduran astar şeklinde tüm mineral ve emici zeminlerde kullanılabilir. HADALAN® FGM003 57M new ile bağlantılı olarak pürüzlendirme spatulası, tesviye bileşikleri ve dolgu maddeleri farklı katman kalınlıklarında kullanılabilir. Bunun dışında HADALAN® EBG 13E bağlayıcı madde olarak difüzyona açık EP-Harçlarda dolgu maddesi karışımı HADALAN® FGM012 57M dolgu maddesi ile kombine olarak kullanıma uygundur.

   UYGULAMA
   HADALAN® EBG 13E su ile inceltilmiş olarak difüzyona açık, gözenekleri dolduran astar şeklinde tüm mineral ve emici zeminlerde kullanılabilir. HADALAN® FGM003 57M new ile bağlantılı olarak pürüzlendirme spatulası, tesviye bileşikleri ve dolgu maddeleri farklı katman kalınlıklarında kullanılabilir. Bunun dışında HADALAN® EBG 13E bağlayıcı madde olarak difüzyona açık EP-Harçlarda dolgu maddesi karışımı HADALAN® FGM012 57M dolgu maddesi ile kombine olarak kullanıma uygundur.

   Uygulama alanları:

   • Beton ve şaplı yüzeyler
   • İçerde ve dışarıda
   • Seramik zeminler üzerinde

   TüKETIM
   Astarlama

   Pürüzlendirme spatulası, tesviye bileşikleri ve dolgu maddesi
   HADALAN® FGM003 57M ile bağlantılı olarak
   beher m2 ve mm katman kalınlığı için tüketim

   Pürüzlendirme spatulası +
   Tesviye bileşikleri
   Karışım oranı 8,5 kg + 20 kg   Tesviye bileşikleri
   Karışım oranı 8,5 kg + 40 kg


   Dolgu maddesi
   Karışım oranı 8,5 kg + 60 kg
   FGM012 57M- ile bağlantılı olarak beher m²
   ve mm katman kalınlığında harç kullanımı

   Harç
   Karışım oranı 8,5 kg + 90 kg
   -FGM012 57M
   yaklaşık 0,15 kg/m²


   0 - 3 mm
   yakl. 0,55 kg -EBG 13E + yakl. 1,3 kg -FGM003 57M

   3 - 8 mm
   yaklaşık 0,37 kg -EBG 13E + yaklaşık 1,8 kg -FGM003 57M

   yakl. 0,28 kg -EBG 13E + yakl. 2 kg -FGM003 57M   yakl. 0,2 kg -EBG 13E + yakl. 2,1 kg -FGM012 57M

    UYGULAMA
    Astar oluşturma:
    Komp. A + B makineli bir mikserde (300 - 400 UpM) homojen olarak karıştırılmalıdır (Karıştırma süresi 2 dakika). Arkasından karıştırılan malzeme başka bir kaba alınır ve bir kez daha karıştırılmalıdır. Karışım şimdi alt zeminin emiş gücüne göre % 50 ila 100 arasında su ile inceltilir ve tekrar karıştırılmalıdır.
    Bu şekilde üretilen astar maddesi uygun bir aletle (Lastik çek pas, hahne® Epoxirolle 9ZH) ile sürülmelidir. Bu esnada boşluk oluşması önlenmelidir. Astarın kurumasından sonra (yaklaşık 4 Saat) yüzeye difüzyona açık bir katman uygulanabilir.
    Tam anlamıyla kurumadan sonra (1 Gün) HADALAN® EBG 13E, ile birlikte arka tarafı nemlenen alt zeminlerde, ve de astar ve gözenek kapatıcı olarak su buharını frenleyen kaplama olarak kullanılabilir. (örn B. HADALAN® VS 12E/ -VS-E 12E).

    Pürüzlendirme spatulası, tesviye bileşikleri dolgu maddesi:
    Komp. A ve B makineli bir mikserde (300 - 400 UpM), 2 dakika süreyle birbiriyle karıştırılmalıdır, kabı değiştirilmelidir ve bir kez daha karıştırılmalıdır. Arkasından bağlayıcı madde, dolgu maddesi karışımı HADALAN® FGM003 57M topaksız olarak eklenmelidir. Dolgu maddesi karışımının ekleme miktarı istenilen uygulama şekline göre değişiklik gösterir.

    Pürüzlendirme spatulası ve tesviye bileşiklerinin 0 - 3 mm arasındaki katman kalınlığı için:
    8,5 kg Bağlayıcı madde + 20 kg HADALAN® FGM003 57M

    Katman kalınlıkları için dengeleme ve tesviye bileşikleri 3 - 8 mm arası:
    8,5 kg Bağlayıcı madde + 40 kg HADALAN® FGM003 57M

    Kendiliğinden yalıtım sağlayan dolgu maddesi:
    8,5 kg Bağlayıcı madde + 60 kg HADALAN® FGM003 57M

    Maddelerin viskozitesi ısıya ve zemine göre azamı 0,5 l su eklenerek düzenlenebilir.

    ÖNEMLI UYARıLAR
    • Uygulama ve sertleşme ısısı (Malzeme, alt zemin ve çevre havasının ısısı) + 8 °C arasında + 25 °C olmalıdır.
    • Göreceli havadaki nem oranı % 80 üzerine çıkmamalıdır. Alt zeminin ısısı erime noktası ısısından asgari 3 °C fazla olmalıdır.
    • Yüksek ısılar yerleşme sürecini hızlandırırken düşük ısılar geciktirir.
    • Uygun olmayan kuruma şartları üst dolum maddesinin üst yüzeyde bozulmalara yol açmasına neden olabilir.
    • Malzemede sertleşme ve kuruma süresince yeterli havalandırmaya dikkat edilmelidir.
    • Güneşin etki etmesi durumunda kaplamanın sararması hesaba katılmalıdır. Burada UV-Işınlarına dirençli olan Topcoat boyası önerilir.

    İş GüVENLIğI / ÖNERILER
    Nakliyede güvenlik, depolama ve kullanım ile ilgili daha yakın bilgileri güncel güvenlik bilgi sayfasından temin edebilirsiniz.

     İMHA
     Ülkeye has yönetmeliklere riayet edilmelidir.

      UYGULAMA
      Difüzyona açık EP-Harç:
      8,5 kg Bağlayıcı madde + 90 - 120 kg (3 - 4 Çuval) HADALAN® FGM012 57M. Miksere göre kısmi miktarlar eklenmelidir.
      Bu maddeler daha öncesinde astarlanmış alt zeminlere uygulanmalıdır. Hazır karıştırılmış karışımlar bunun için öngörülen aletlerle uygulanmalıdır. Hazır karıştırılmış karışımlar kullanım amacına uygun aletlerle, örn. Çekçek, dişli çekçek, mala ve düzleştirici gibi.

      HADALAN® Balkon sisteminde işleme:
      HADALAN® Balkon sisteminde bir membran katman olarak HADALAN® EBG 13E 2 mm kalınlıkta bir geçiş kitlesi olarak kullanılmalıdır. Malzeme ıslak yüzeylere uygulanabilir ve buhar dengeleme katmanı olarak kullanılmaktadır. Sistemin toplamı daha sonraki rutubete karşı korunmalı, gerekirse membran katmanı uygulandıktan sonra yapının bu bölümü denge rutubetine erişilinceye kadar ilaveten kurutulmalıdır.

      Tesviye bileşikleri akabinde dikenli silindirle eşitlenmelidir. Çalışma aletlerini hemen çalışmadan sonra su ile temizlenebilinir. Son olarak dengeleme maddesi, örn. HADALAN® LF51 12E/-LF41 12E, istenilen boya renginde tamamlanır.
      Alternatif olarak HADALAN® Topcoat M 12P gözenek kapatıcı olarak kullanılabilir: parlak koruma işlemi için son katmanda HADALAN® Topcoat G 32P veya HADALAN® V31 13E uygulanabilinir.

       TEKNIK BILGILER
       Paketleme
       Kombi-Bağ.

       Komponent A
       Komponent B
       Teslimat şekli
       Karışım oranı
       Yoğunluk Komp. A
       Yoğunluk Komp. B
       Yoğunluk, uygulama hazır
       Viskozite
       İşlem ısısı
       İşlem süresi1)

       Tesviye bileşikleri olarak HADALAN® FGM003 57M ile bağlantılı olarak
       Taber-Kazıma2)

       Shore D Sertlik3)
       Tutunma direnci

       Yürünebilir1)
       Tam yük altına girme
       Difüzyon direnci µ

       Basınç direnci
       -FGM012 57M ile bağlantılı
       Karışım oranı 1 : 10

       Depolama
       Saç-Kova
       8,5 kg / 1 kg
       (12 x 1 kg/karton)
       6 kg / 0,705 kg
       2,5 kg / 0,295 kg
       28 / 125 Bağ/Palet
       2,4 : 1 Ağ P.
       1,02 kg/l
       1,12 kg/l
       1,05 kg/l
       5 dPa.s
       +8 °C ile +25 °C arası
       yaklaşık 20 dakika       100 - 150 mg karışım oranına göre
       75
       yaklaşık 3 N/mm² Beton üzerinde
       6 Saat sonra
       5 Gün sonra
       300 - 500 karışım oranına göre

       45 N/mm²


       Dondan korumalı, serin yerde 12 ay


        1) +20 °C ve % 60 göreceli nemli havada. 2) Taber’e göre CS 10 / 1000 U / 1000 g 3) Shore D Sertliği DIN 53505 kapsamında (+20°C’de 28 günde)