Suche

HADALAN® EG145 13E

Astarlama için hızlı sertleşen, 2-Komp. Epoksi reçineli, mineral zeminlerde arka tarafın nemlenmesini karşı tedbir sağlayan madde.
Uygulama alanları:
 • Beton ve şap
 • Seramik plaka kaplamalar
 • Fabrika ve depo alanları
 • Nemden etkilen zeminler
 • Balkon ve teras alanları
 • Dış merdivenler

UYGULAMA
Her iki Komponent de özel bağlayıcılar doğru oranlarda birlikte paketlenmiş olarak teslim edilir.
1.Tüm sertleştirme komponentler reçine komponentine eklenmelidir. Yavaş ve sürekli çalışan mikserle (yaklaşık, 400 UpM) karışım homojen bir kıvam alana kadar karıştırılmalıdır. Karıştırma süresi asgari 1 dakikadır. Kabın duvarlarına, zeminine ve mikser üzerine yapışan az karışmış malzeme kazınmalı ve karışıma eklenmelidir. Karışım akabinde temiz bir karıştırma kabına aktarılır ve kısaca tekrar karıştırılmalıdır.
2.Karıştırma işleminden sonra HADALAN® EG145 13E doygun ve film oluşturacak şekilde astarlanacak zemine lastik sürgü ile veya bir rulo ile sürülmelidir.
Arka kısmın nemlenmesi tehlikesinde veya su buharı difüzyonun beklenmesi halinde astarlama film oluşturacak şeklide ve gözeneksiz olarak sürülmelidir. Gerektiğinde astar 2 katlı uygulanmalıdır.
Alternatif olarak HADALAN® EG145 13E ile HADALAN® FGM003 57M dolgu yapılabilir. (Karışım oranı 1:1 Ağ.T.). Bu karışım sonrasında bir film şekilde rulo ile uygulanmalıdır.
Tüketim: 0,6 - 0,8 kg/m².
Dolgu maddesi karışımı ile hava alt zeminin gözeneklerinden çıkar ve bariz şekilde daha iyi bir sıkıştırma sağlanır.
3.Kalın katmanlı sonraki kaplamaların uygulanmasına yapışmanın iyileştirilmesi için sıcak hava ile kurutma kullanılmalıdır ve yapışmanın iyileşmesi için kurutulmuş Quartz0105 57M ağ şeklinde kapatıcı olarak yeni uygulanan astar üzerine serpilmelidir.
Tüketim: 0,2 - 0,4 kg/m².
Alanın tamamen serpme ile kapatılması önlenmelidir.
4.Sonraki katmanın uygulanması ancak en erken 6 saat, en geç 24 saat sonra yapılmalıdır. Tamamlanmış ve kurumuş bir astarlamada sonraki katmanların tutuşu birkaç gün sona dahi söz konusudur.
5.Sonraki katmanların uygulanması için teknik bilgi sayfasına bakınız.
6.Çalışma aletleri hemen işlem sonrası HADALAN® EPV 38L ile temizlenmelidir. Aletlerin üzerindeki madde kuruduktan sonra ancak mekanik bir temizleme mümkün olur.
7.HADALAN® FGM012 57M ilavesi ile yüksek dolgulu, sıvı yalıtımlı malalama çalışmaları ve reaksiyon reçine harçları elde edilebilir. Bu konuda daha yakın bilgiyi bilgi sayfasında bulabilirsiniz.

ÖZELLIKLER
HADALAN® EG145 13E yüksek tutucu astarlama reçinesidir, özel olarak nem tehlikesi altında olan zemin yüzeyleri için öngörülmüştür. Sonraki katmanların yüksek ısılarda ve nem dalgalanmalarında bağlanmasını iyileştirir.
 • Benzil alkol içermez
 • Çözelti maddesi içermez
 • Yüksek reaktif ve aktif tutucu
 • İyi penetrasyon oranı

İçINDEKILER
Epoksi reçine/ Sertleştirici, tutkal maddesi

  UYGULAMA
  HADALAN® EG145 13E boyama sistemleri öncesinde astarlama içindir. Kaplamalar ve yalıtımlarla epoksi reçine harcı oluşturmada, örn. beton, şap, sabit fayanslar gibi mineralli zeminlerde kullanım için uygundur.
  Akıcı şekilde astarın sürülmesi ile alt zemin kapatılır.
  HADALAN® EG145 13E osmoz dayanıklı ve bu nedenle de alt zeminlerin, balkon ve teras katmanlarının oluşturulmasında kullanım için uygundur. HADALAN® FGM003 57M eklenmesi ile kendi başına akan astarlama ve kazıma mala maddeleri eklenmesi ile HADALAN® FGM012 57M ile birlikte yüksek oranda sağlam epoksi reçine oluşturulabilir. HADALAN® EG145 13E buhar önleme olarak mineralli alt zeminlerde uygulanabilir.

  UYGULAMA
  HADALAN® EG145 13E boyama sistemleri öncesinde astarlama içindir. Kaplamalar ve yalıtımlarla epoksi reçine harcı oluşturmada, örn. beton, şap, sabit fayanslar gibi mineralli zeminlerde kullanım için uygundur.
  Akıcı şekilde astarın sürülmesi ile alt zemin kapatılır.
  HADALAN® EG145 13E osmoz dayanıklı ve bu nedenle de alt zeminlerin, balkon ve teras katmanlarının oluşturulmasında kullanım için uygundur. HADALAN® FGM003 57M eklenmesi ile kendi başına akan astarlama ve kazıma mala maddeleri eklenmesi ile HADALAN® FGM012 57M ile birlikte yüksek oranda sağlam epoksi reçine oluşturulabilir. HADALAN® EG145 13E buhar önleme olarak mineralli alt zeminlerde uygulanabilir.

  Uygulama alanları:

  • Beton ve şap
  • Seramik plaka kaplamalar
  • Fabrika ve depo alanları
  • Nemden etkilen zeminler
  • Balkon ve teras alanları
  • Dış merdivenler

  TüKETIM
  Astarlama
  Serpme için kuvars kum
  0,1 - 0,5 mm Tanecikli
  0,2 - 0,4 kg/m²

  0,2 - 0,4 kg/m²


   1) +20 °C ve % 60 göreceli nemli havada. UYGULAMA
   Her iki Komponent de özel bağlayıcılar doğru oranlarda birlikte paketlenmiş olarak teslim edilir.
   1.Tüm sertleştirme komponentler reçine komponentine eklenmelidir. Yavaş ve sürekli çalışan mikserle (yaklaşık, 400 UpM) karışım homojen bir kıvam alana kadar karıştırılmalıdır. Karıştırma süresi asgari 1 dakikadır. Kabın duvarlarına, zeminine ve mikser üzerine yapışan az karışmış malzeme kazınmalı ve karışıma eklenmelidir. Karışım akabinde temiz bir karıştırma kabına aktarılır ve kısaca tekrar karıştırılmalıdır.
   2.Karıştırma işleminden sonra HADALAN® EG145 13E doygun ve film oluşturacak şekilde astarlanacak zemine lastik sürgü ile veya bir rulo ile sürülmelidir.
   Arka kısmın nemlenmesi tehlikesinde veya su buharı difüzyonun beklenmesi halinde astarlama film oluşturacak şeklide ve gözeneksiz olarak sürülmelidir. Gerektiğinde astar 2 katlı uygulanmalıdır.
   Alternatif olarak HADALAN® EG145 13E ile HADALAN® FGM003 57M dolgu yapılabilir. (Karışım oranı 1:1 Ağ.T.). Bu karışım sonrasında bir film şekilde rulo ile uygulanmalıdır.
   Tüketim: 0,6 - 0,8 kg/m².
   Dolgu maddesi karışımı ile hava alt zeminin gözeneklerinden çıkar ve bariz şekilde daha iyi bir sıkıştırma sağlanır.
   3.Kalın katmanlı sonraki kaplamaların uygulanmasına yapışmanın iyileştirilmesi için sıcak hava ile kurutma kullanılmalıdır ve yapışmanın iyileşmesi için kurutulmuş Quartz0105 57M ağ şeklinde kapatıcı olarak yeni uygulanan astar üzerine serpilmelidir.
   Tüketim: 0,2 - 0,4 kg/m².
   Alanın tamamen serpme ile kapatılması önlenmelidir.
   4.Sonraki katmanın uygulanması ancak en erken 6 saat, en geç 24 saat sonra yapılmalıdır. Tamamlanmış ve kurumuş bir astarlamada sonraki katmanların tutuşu birkaç gün sona dahi söz konusudur.
   5.Sonraki katmanların uygulanması için teknik bilgi sayfasına bakınız.
   6.Çalışma aletleri hemen işlem sonrası HADALAN® EPV 38L ile temizlenmelidir. Aletlerin üzerindeki madde kuruduktan sonra ancak mekanik bir temizleme mümkün olur.
   7.HADALAN® FGM012 57M ilavesi ile yüksek dolgulu, sıvı yalıtımlı malalama çalışmaları ve reaksiyon reçine harçları elde edilebilir. Bu konuda daha yakın bilgiyi bilgi sayfasında bulabilirsiniz.

   ÖNEMLI UYARıLAR
   • Uygulama esnasında ısılarının +8°C ile +30 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
   • Düşük ısılar ayrılmayı yavaşlatırken, yüksek ısılar hızlandırır.
   • Sürme mesafelerine birden fazla kat uygulamasında mutlaka uyulmalıdır.
   • Karıştırılmış malzeme hızlı bir şekilde kullanılmalıdır. Malzeme bağ içinde daha çabuk bir ağ oluşturur (Eksotermik reaksiyon). Dökülen malzeme ile daha uzun süre çalışmak mümkündür.
   • Arka tarafın nemden ıslanma tehlikesinde, veya olası su buharlaşmalarında astarlama maddesi yüzeyde bir kabuk oluşturmamalı ve uygulamada gözeneklere yol açmamalıdır. Nizama aykırı, gözeneksiz olmayan astarlama sonraki katmanlarda ozmoz dirençli, reaksiyon reçineleri elastik yalıtımlarla Balkon koruma sistemi içinde sökülmelere ve bölgesel kabarcıkların oluşumuna neden olabilir.
   • İşlem/sertleşme esnasında 3 °C olan erime ısısından daha fazla olmalıdır.

   İş GüVENLIğI / ÖNERILER
   Nakliyede güvenlik, depolama ve kullanım ilgili daha yakın bilgileri güncel güvenlik bilgi sayfasından temin edebilirsiniz.
   Ayrıntılı bilgileri “İnşaat sektöründe epoksi reçineler” isimli İnşaat sektörü meslek derneği birliğinin, Endüstriyel Tutkallar, e.V. İnşaat kimyası ve ahşap koruma maddesi e.V. Frankfurt’ tarafından yayınlanan bilgi sayfalarından temin edebilirsiniz.

    İMHA
    Ülkeye has yönetmeliklere riayet edilmelidir.

     TEKNIK BILGILER
     Paketleme
     Kombi-Bağ
     Komponentler A, Reçine
     Komponentler B, Sertleştirici
     Teslim şekli

     Uygulama ısısı
     Uygulama süresi1)
     Yoğunluk1)
     Viskozite, Kullanıma hazır 1)
     Karışım oranı


     Beton üzerinde yapışma çekim direnci
     7d kurumadan sonra
     Depolama
     Saç-Kova
     8,7 kg / 2,9 kg /1 kg
     6 kg /2 kg / 0,69 kg
     2,7 kg/0,9 kg/0,31kg
     28 /84Bağ/Pal.
     12 x 1 kg/karton
     +8 °C ile +30 °C arası
     15 - 20 Dakika
     1,05 kg/l
     2,4 dPa.s
     100 Ağ P. Komp. A,
     45 Ağ P. Komp. B


     > 4,8 N/mm²
     dondan korumalı, serin yerde 12 ay